logo

Тест: Електричен заряд и електричен ток

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Електричният заряд q е физична величина, която се определя от броя електрони, отдадени или приети от тялото.
2
Кои са мерните единици за електричен заряд и за електричен ток?
3
Амперметърът се свързва последователно в електрическа верига.
4
В една електрическа верига електроните се движат от положителния към отрицателния полюс на източника.
5
Електричният ток се пресмята по формулата:
6
По коя формула може да се пресметне електричният заряд q на едно тяло? (N– брой на преминалите електрони, e – електричният заряд на електрона и протона)
7
Електричният ток в металните проводници е насочено движение на:
8
Правилно ли е свързан амперметърът, показан на схемата?
9
Какъв ток протича през микровълнова печка, ако за време t = 60 s през нея преминава електричен заряд q = 180 С?
10
Заредена частица може ли да има заряд q=3,2.10^-19\, C?  
  • Зарядът на електрона е e=1,6.10^-19\, C.
11
Какъв заряд преминава за време t = 30 s през жичката на лампа на автомобилен фар, през която тече ток I = 4 А?
12
С кое от изброените равенства може да се изрази единицата за електричен ток ампер (А)?
13
През един консуматор за 2 min преминава 240 С електричен заряд, а през друг – 30 С за 10 s. Сравни тока I1 в първия консуматор с тока I2 във втория консуматор.
  • На празното място постави знак =, > или <.
14
Електрическа цитруспреса консумира ток I = 0,15 А. За какво време t е преминал електричен заряд q = 90 С?
  • На празното място запиши отговора с число.
15
Колко кулона е електричният заряд, преминал за 10 часа през напречното сечение на проводник, по който тече ток 0,00001 А?
  • Запиши на празното място отговора с десетична дроб, закръглена до втория знак след запетаята.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 7. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Кои частици имат най-малък електричен заряд? Можеш ли да прилагаш формулата за електричен ток? Кои са мерните единици за заряд и ток? Как се свързва амперметър в електрична верига? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се