logo

Тест: Трептения и звук. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Максималното отклонение на трептящо тяло от равновесното му положение се нарича:
2
Вярно ли е, че периодът \mathbfT може да се пресметне по формулата \mathbfT=\fractn, където \mathbft - време, а \mathbfn - брой трептения?
3
Силата на звука се определя от (1), а височината на звука се определя от (2).
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата 1 и 2?
4
Звукът може да се разпространява във вакуум, а светлината не се разпространява във вакуум.
5
Отразеният звук се нарича ехо.
6
Колко пъти трептящо тяло преминава през равновесното си положение за един период?
7
Кои са честотите на звуците, които чуват хората?
8
На фигурата са дадени трептенията на три махала. Най-голяма е амплитудата на махало:
9
Честотата, с която трепти едно тяло, нараства 3 пъти. Как се променя периодът на трептене?
10
Периодът на трептене \mathbfT на тяло, което трепти с честота \boldsymbol\nu = 50\mathbfHz, е:
11
Периодът на трептене на топче, закачено на нишка, е \boldsymbolT=0,1min. Колко херца е честотата \boldsymbol\nu на трептене?
  • Указание: \mathbf1min=60s
12
Разстоянието между най-горното и най-долното положение при трептенето на пружинно махало е 16 cm. Колко е амплитудата A на трептене?
13
Дете се люлее на люлка, като извършва 1 люлеене (трептене) за 4s. Колко е честотата на трептене \boldsymbol\nu и колко люлеения \mathbfn ще извърши детето за 5min?
  • Указание: 1min = 60s
14
Всяка секунда махало преминава 4 пъти през равновесното си положение. Определи периода \mathbfT и честотата \boldsymbol\nu на трептене на махалото.
  • Указание: При определяне на периода запиши отговора си като десетична дроб, а при определяне на честотата запиши отговора си с цяло число.
15
Ловец установил, че при изстрел ехото от изстрела се възприема след време t = 3,8s. На какво разстояние s от ловеца се намира хълмът, отразяващ звука, ако скоростта на разпространение на звука е 340m/s?
  • Запиши отговора си с число.

Описание на теста

Онлайн тестът върху трептения и звук (обобщение) по физика и астрономия за 7. клас ще ти помогне да упражниш всичко важно за трептенията и звука. Ще си припомниш как се пресмятат характеристиките на трептенията: амплитуда, период и честота. Кои тела са източници на звук? Ще си преговориш и упражниш от какво се определя височината и силата на звука. Коя величина се измерва в децибел? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се