logo

Тест: Електричен ток, напрежение и съпротивление. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В една електрическа верига електроните се движат от отрицателния към положителния полюс на източника.
2
Електричният ток е равен на заряда, преминал през напречното сечение на проводника за единица време.
3
Електричното напрежение характеризира свойството на проводниците да пропускат по-силен или по-слаб ток.
4
Електричното съпротивление е мярка за енергията, която всеки електрон отдава на консуматора.
5
Коя е правилната комбинация от величина и мерна единица?
6
Свържи всяка величина с формулата, по която може да се пресметне.
7
Ако увеличим 2 пъти напрежението, ще се увеличи 2 пъти и токът.
8
Ако увеличим 2 пъти напрежението между двата края на проводник, съпротивлението на проводник:
9
Свържи правилно всяка представка на кратна или дробна единица със съответстващия ѝ множител.
10
В кое от равенствата е допусната грешка?
11
През напречното сечение на проводник за 180 s е преминал заряд 360 С. Каква е големината на тока?
12
При електрозаваряване през електрична дъга протича ток с големина 100 А при напрежение 10 V. Какво е съпротивлението на електричната дъга?
13
През резистор тече ток 20 mA. Колко е електричният заряд, който преминава през резистора за 30 s?
  • Запиши числения отговор на празното място.
14
Ако на резистор е подадено напрежение 12 V, през него протича ток 0,8 А. Какво напрежение трябва да се подаде на резистора, за да протече ток 0,4 А?
  • Запиши числения отговор на празното място.
15
През резистор със съпротивление 4\, k\Omega тече ток 4\, mA. Колко е напрежението върху резистора?
  • На празното място запиши числения отговор.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 7. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Какво е електричен ток, напрежение и съпротивление? Кои са мерните им единици? Можеш ли да превръщаш в кратни или дробни единици? Можеш ли да прилагаш формулите за ток, напрежение и съпротивление? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се