logo

Тест: Пълно вътрешно отражение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Пълно вътрешно отражение се наблюдава, когато светлинният лъч се отразява от границата между две прозрачни среди и изцяло се връща в първата.
2
Пълно вътрешно отражение на светлината се наблюдава, когато е изпълнено следното условие:
3
Колко градуса е  ъгълът на пречупване \gamma, ако ъгълът на падане е равен на граничния ъгъл?  
4
Граничен  ъгъл  \alpha gr  се нарича ъгълът:
5
Вярно ли е, че за да се наблюдава пълно вътрешно отражение светлинният лъч трябва да се разпространява от среда с по-голяма оптична плътност в среда с по-малка оптична плътност?
6
На фигурата с червен цвят е показан граничният ъгъл на падане при разпространение на светлинен лъч от стъкло във въздух. Ще се наблюдава ли пълно вътрешно отражение в случая, показан с черен цвят?
7
Светлинен лъч преминава от въздух във вода, както е показано на фигурата. Възможно ли е  да се наблюдава пълно вътрешно отражение?
8
В кои от посочените среди е възможно наблюдаването на явлението пълно вътрешно отражение?
9
Къде намира приложение явлението пълно вътрешно отражение?
10
Свържи всяка фигура с наименованието, което ѝ съответства.
11
По оптичните кабели се пренася информация като телевизия, интернет, телефонни разговори и др.
12
Попълни празните места в текста, като използваш някои от  посочените думи.
  • медни кабели, микроскоп, перископ, бинокъл, оптични влакна, оптични кабели 
13
Светлинни лъчи преминават от вода във въздух, както е показано на фигурата. При кои лъчи не е настъпило пълно вътрешно отражение?
14
При преминаване от кварц към въздух, граничният ъгъл е 41^\circ . Върху границата кварц-въздух падат три лъча съответно: лъч-1 под ъгъл 30^\circ, лъч-2 под ъгъл 45^\circ, лъч-3 под ъгъл 60^\circ. Кои лъчи ще претърпят пълно вътрешно отражение и кой лъч ще премине във въздуха?
  • Указание: На празните места постави числата 1,2 или 3.
15
Кой от трите лъча, показани на фигурата, ще претърпи пълно вътрешно отражение? Приеми, че граничният ъгъл за границата вода - въздух е 49 градуса.

Описание на теста

Онлайн тестът върху пълно вътрешно отражение по физика за 7. клас ще ти помогне да тестваш знанията си по темата. Ще разбереш дали си научил  кои са условията, за да се наблюдава  явлението пълно вътрешно отражение. Знаеш ли какво означава "граничен ъгъл"? Научи ли, че пълното вътрешно отражение се използва в оптичните кабели, перископите и биноклите. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се