new-logo

Тест: Пълно вътрешно отражение

Тест

С помощта на задачите от този онлайн тест "Пълно вътрешно отражение" по Физика за 7. клас ще имате възможност да затвърдите знанията си за двете условия, необходими за явлението пълно вътрешно отражение. За да успеете с някои задачи трябва да знаете, че граничният ъгъл на падане има различни числени стойности за различните прозрачни среди. Пречупеният лъч се плъзга по границата между двете прозрачни среди, само когато ъгълът на падане е равен на граничния ъгъл. Пречупване на светлината не се наблюдава ако ъгълът на падане е по-голям от граничния ъгъл. Успех!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете всяка фигура с наименованието, което й съответства.
2
Явлението, при което светлината се разпространява в среда с по-голяма оптична плътност и изцяло се отразява от границата с друга среда с по-малка оптична плътност, се нарича:  
3
Светлината се разпространява праволинейно.
4
В кои от посочените среди е възможно наблюдаването на явлението пълно вътрешно отражение?
  • Указание: Оптичната плътност на средите нараства в реда: въздух, вода, стъкло.
5
Кои от изброените условия са необходими, за да се наблюдава пълно вътрешно отражение?
6
На фигурата с ЧЕРВЕН цвят е показан граничният ъгъл на падане при разпространение на светлинен лъч от стъкло във въздух. Ще се наблюдава ли пълно вътрешно отражение в случая, показан с ЧЕРЕН цвят?  
7
Възможно ли е пълно вътрешно отражение, ако на посочената фигура с черен цвят е показана посоката на разпространение на светлинен лъч?   
8
Граничен ъгъл се нарича ъгълът:
9
Явлението пълно вътрешно отражение НЕ се използва в:
10
Вярно ли е, че ако насочим светлинен лъч към оптичен кабел, пълно вътрешно отражение няма да се наблюдава?
11
Развитието на технологиите, позволява по оптичните кабели да се пренася информация под формата на:  
12
Системата от призми или оптичното влакно, показани на фигурата, се използват в:
13
Пълно вътрешно отражение на слънчевите лъчи не е възможно да се наблюдава от стъклата на прозорците ни, защото първата среда (въздух), в която се разпространяват лъчите е с по-малка оптична плътност от тази на втората среда (стъклото).
14
На фигурата е показано как се изменя хода на светлинен лъч през стъклена призма. Вярно ли е твърдението: "Под какъвто ъгъл пада светлинния лъч върху призмата, под такъв ъгъл излиза от нея т.е. \alpha = 0^0?"  
15
Кой от трите лъча, показани на фигурата, ще претърпи пълно вътрешно отражение? Приемете, че граничният ъгъл за границата вода - въздух е 49 градуса.
  • Указание: За лъч 2 и лъч 3 трябва да пресметнете ъгъла на падане като извадите от 90 посоченото число на чертежа.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (40)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се