new-logo

Тест: Отражение на светлината

Тест

В настоящето онлайн упражнение "Отражение и пречупване на светлината" по Физика за 7. клас сме включили задачи, с които ще можете да проверите вашите знания за явленията огледално и дифузно отражение и пречупване на светлината. Можете ли да прилагате и закона за отражение на светлината? Правилно ли сте разбрали, че когато светлината навлиза в среда с по-голяма оптична плътност, тогава пречупеният лъч се приближава към перпендикуляра? Предполагаме, че от урока сте научили - ъгълът на падане е равен на ъгъла на пречупване в случаите, в които светлината пада перпендикулярно на граничната повърхност между двете прозрачни среди. Приятна работа!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ъгълът между падащия лъч и перпендикуляра към огледалото, издигнат от точката на падане, се нарича ъгъл на падане.
2
Според закона за отражение на светлината, ъглите на падане \alpha 1 и на отражение \alpha 2 са равни (\alpha 1=\alpha 2).
3
Когато светлината преминава от една прозрачна среда в друга прозрачна среда, на границата на двете среди тя променя посоката си на разпространение. Как се нарича това явление?
4
Колкото е по-голяма оптичната плътност на една прозрачна среда, толкова е по-малка скоростта, с която светлината се разпространява в тази среда.
5
На фигурата е показано как успореден сноп лъчи се отразява от гладка повърхност. Явлението, което се наблюдава се нарича:
6
Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • променя, не променя, продължава, не продължава
7
Кои от означените на чертежа ъгли са ъглите на падане и на отражение? 
8
На фигурата е показано как се променя ходът на светлинния лъч, преминавайки от една в друга прозрачна среда. Кое от посочените твърдения е вярно?  
9
На фигурата схематично е представено явлението пречупване на светлинен лъч на границата между две прозрачни среди: въздух - вода. Лъчът на пречупване се приближава към перпендикуляра (т.е. ъгълът на пречупване е по-малък от ъгъла на падане), защото:  
10
Свържете съответния текст с правилната фигура.
  • Указание: Когато светлината навлиза в среда с по-голяма оптична плътност, пречупеният лъч се доближава към перпендикуляра и се движи с по-малка скорост.
11
Подредете правилно изречението:
  • Когато светлината преминава в друга среда и намалява скоростта си,
12
Светлинен лъч се разпространява от среда диамант във въздух. Кои са верните твърдения?
13
Когато сме на снежната писта е желателно да носим очила, защото от ските се е получила гладка снежна повърхност, която силно блести. Причината за това е наблюдаваното в природата явление:
14
Моливът, потопен в чашата с вода ........ е пречупен, когато той се постави перпендикулярно на повърхността.
  • Запишете само липсващата дума в празното поле, като изберете някоя от посочените: няма да, ще.
15
Дадена е скоростта на светлината в някои прозрачни среди. Свържете скоростта на светлината с оптичната плътност и с ъглите на падане \alpha 1 и на пречупване \alpha 2, съобразявайки се с преминаването й от първата във втората среда.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (41)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се