logo

Тест: Отражение на светлината

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Диск, върху който е нанесена ска̀ла в градуси, се нарича оптичен кръг.
2
Отражение на светлината настъпва, когато на границата между две среди, тя (1) посоката си, като (2) да се разпространява в същата среда. Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
3
Ъгълът \boldsymbol\mathbf\alpha   между падащия лъч и перпендикуляра се нарича ъгъл на падане.
4
Ъгълът \boldsymbol\mathbf\beta  между отразения лъч и перпендикуляра се нарича ъгъл на отражение.
5
Може ли ъгълът на падане \alpha  да бъде равен на 110^\circ?
6
Когато ъгълът между падащия и отразения лъч е 0^\circ, тогава ъгълът между отразения лъч и плоското огледало е 90^\circ.
7
Кои от означените на чертежа ъгли са ъглите на падане и на отражение?
8
На коя фигура е показано огледално отражение и на коя дифузно отражение?
9
Ъгълът на падане е \alpha = 45^\circ. На колко е равен ъгълът на отражение \beta?
10
Числената стойност на ъглите на падане и на отражение лежи в интервала от...……………..
  • Кой отговор ще поставиш на празното място?
11
При кой вид отражение може  да се наблюдава образ на предмет от отразяващата повърхност?
12
Попълни празните места в текста, като използваш някои от посочените думи.
  • огледално, дифузно, поглъща, отразява
13
Попълни празното място в текста, като използваш някое от следните числа: 90, 45, 0, 180.
14
На фигурата е показан светлинен лъч, който се отразява от плоско огледало. Колко е ъгълът на падане \alpha?
  • Указание: На празното място постави някое от следните числа: 110, 35, 55, 45.
15
През кои от означените точки на фигурата няма да  премине отразеният от огледалото светлинен лъч?

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 7. клас за отражение на светлината ще разшириш знанията си по темата. Можеш ли да прилагаш закона за отражение на светлината? Ще провериш дали знаеш разликата между дифузно и огледално отражение. При падането светлината образува ъгъл – ще провериш дали си научил как се измерва той и на какво е равен. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се