logo

Тест: Мощност на електричния ток. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Киловатчас е единица за мощност.
2
Енергията, която се преобразува от консуматора за единица време, се нарича:
3
Мерната единица за мощност е:
4
Един киловатчас е енергията, която консуматор с мощност един киловат преобразува за време един час.
5
Коя формула е написана ГРЕШНО?
6
Вярно ли е, че \mathbf5000W=\mathbf50kW?
7
През електрическа печка протича ток с големина \mathbfI=20A при напрежение \mathbfU=220V. Мощността на тока е \mathbfP=4400W.
8
Какво количество електроенергия \mathbfE изразходва прахосмукачка с мощност \mathbf\mathbf\mathbfP=1,5kW за \mathbft= 0,5h?
9
Големината на тока, който протича през електрическа лампа, предназначена за напрежение \mathbfU=220V, е \mathbfI= 0,6A. Колко е мощността на тока \mathbfP през лампата?
10
За какво напрежение \mathbfU е предназначено електромоторче с мощност \mathbfP=60W, което консумира ток \mathbfI=5A?
11
Какъв ток \mathbfI консумира прахосмукачка, върху която е отбелязано „220 V  600 W“?
12
Електрическа лампа с мощност \mathbfP=60W е забравена да свети на балкон в продължение на 20 часа. Колко електроенергия \mathbfE е изразходвала лампата за това време?
  • Указание: Използвай, че \mathbf1kW=1000W.
13
Може ли да включиш в дома си ютия с мощност 1200 W, котлон с мощност 1 kW и фурна с мощност 2200 W, ако на предпазителя (бушона), който подсигурява мрежата, има надпис „15 A“?
  • Указание: 1 kW = 1000 W. Напрежението на мрежата е 220 V.
14
Разполагаш с резистор със съпротивление \mathbf100\Omega и максимална мощност \mathbf0,25W. Можеш ли да използваш този резистор в схема, където през резистора тече ток \mathbf40mA?
  • Указание: \mathbf1mA=1.10^-3\mathbfA.
15
Електрическото табло в дома на Мария е с 25-амперови предпазители. Един от тях предпазва електрическата верига, към която се свързват всички електроуреди от кухнята.
  •  1. Колко киловата е най-голямата обща мощност на електроуредите, които могат да се включат едновременно в тази верига?
  •  2. Колко 2500-ватови електроуреда биха могли да се включат едновременно?
  • Указание: Напрежението на мрежата е 220 V. На празните места запиши отговорите си с числа. При отговора на втория въпрос закръгли до цяло число.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 7. клас ще обобщиш знанията си за мощност на електричния ток. Научи ли как се пресмята максималната мощност, която могат да използват консуматорите? Умееш ли да намираш с каква мощност могат да работят уредите едновременно при даден максимален ток, който е означен върху предпазител? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се