Упражнение: Успоредно свързване на консуматори


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Успоредно свързване на консуматори“ по физика за 7. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по  вид, съдържание и сложност въпроси. Какви са токът и напрежението при успоредно свързване на консуматори? Как се намира еквивалентно съпротивление при успоредно свързване? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Електричество и магнетизъм“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Подредете правилно частите от изречението така, че да получите вярно твърдение.
5т. 2. При успоредно свързване изключването или повредата на един от консуматорите прекъсва тока в цялата верига.
5т. 3. На какво е равен общият ток във верига с успоредно свързани консуматори?
5т. 4. Във верига с успоредно свързани консуматори приложеното върху всеки консуматор напрежение е едно и също.
5т. 5. На какво е равно общото (еквивалентно) съпротивление на успоредно свързани консуматори?
6т. 6. На коя схема от фигурата консуматорите са свързани успоредно?
6т. 7. Във верига успоредно са свързани 3 лампи. Токът, който минава през всяка от тях е 4 А. Колко е общият ток във веригата?
6т. 8. Волтметърът V3 от фигурата измерва напрежение 9 V. Същите ли са показанията на другите два волтметъра?
6т. 9. Два резистора, всеки със съпротивление 2 Ω (R1=R2=2\Omega ), са свързани успоредно. Колко е еквивалентното съпротивление R ?  
6т. 10. Кои елементи могат да се свързват успоредно?
6т. 11. Как ще се измени общото съпротивление във верига, ако два консуматора, свързани успоредно, се заменят с един консуматор, чието съпротивление е равно на тяхното еквивалентно съпротивление?
6т. 12. Електроуредите в домовете ни се свързват успоредно в електрическата мрежа. Какво ще стане, ако включим в един контакт едновременно много уреди?
  • Указание: Помислете какво е общото напрежение, общият ток и еквивалентното съпротивление (т.е. същото, по-голямо или по-малко) спрямо отделните напрежения, ток и съпротивления на консуматорите.
11т. 13. Две еднакви лампи, предназначени за 12 V всяка, са свързани успоредно към източник с напрежение 12 V. Под какво напрежение ще се намира всяка лампа?
11т. 14. Колко е еквивалентното съпротивление във веригата от фигурата?
  • Указание: 1k\Omega =1000 \Omega
11т. 15. Два еднакви консуматора ( R1=R2=R ) са свързани успоредно към източник на напрежение. Как ще се промени токът, който минава през тях, ако сменим консуматорите с други два, които имат съпротивления два пъти по-големи от първоначалните (R1=R2=2R) .
  • Указание: Намерете еквивалентното съпротивление в първия случай и изразете тока от закона на Ом. След това направете същото за втория случай и сравнете тока в двете ситуации.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

09:27 - 16.11.2017

На 12-ти въпрос верният отговор "Няма риск, ако включваме едновременно много уреди" продължава да се счита за грешен! Колкото и уреди да се подключат към мрежата, напрежението им няма да се промени, нито консумираният от всеки от тях ток. Така, че никой от уредите нама да прегрее!
Профилна снимка

Администратор

12:12 - 17.11.2017

Здравей, Теодор! Очаквай включването на учител с повече информация. :)
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

20:16 - 12.11.2017

Аз харесвах другият учител повече :/
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

12:07 - 14.11.2017

Правилният отговор на 12-ти въпрос е: Няма риск, ако включваме едновременно много уреди. Самите уреди няма как да прегреят, защото са предвидени за захранване от мрежата, но може да изгори бушонът, ако натоварването по ток надхвърли стойността му.
-1
Профилна снимка

Администратор

12:12 - 17.11.2017

Здравей, Теодор! Очаквай скоро включване от учител с повече разяснения. :)
+2
Профилна снимка

Учител на Уча.се

18:03 - 17.11.2017

Здравей, Теодор! Въпросът е „Какво ще стане, ако включим в контакта едновременно много уреди?“ Има се предвид, ако в един контакт включим много уреди, какво ще стане с общия ток? Затова в указанието към въпроса се говори само за общия ток, общото напрежение и еквивалентното съпротивление. Колкото повече уреди включваме, толкова по-голям ще става общият ток. По този начин се претоварва електрическата мрежа и възниква опасност от прегряване на кабелите, по които тече този ток.
Профилна снимка

Ученик

21:41 - 17.11.2017

Здравейте! В три от предложените отговори, от които е и приетият за "правилен", пише за риск от прегряване на уредите, което не е вярно. Напрежението на уредите си остава същото, съпротивленията им си остават същите, следователно и токът за всеки уред си остава същият. Общият ток от мрежата ще нарасне и рискът от прегряване ще е за контакта, а не за уредите. Такъв отговор не е предложен. Опасност от прегряване на кабелите не би трябвало да има, ако е предвиден предпазител, който служи точно за това.
-1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

14:55 - 19.11.2017

Здравей, Теодор! Това, което казваш е вярно, ако говорим за един уред включен в един контакт. Указанието към въпроса насочва, че трябва да се мисли за общия ток, който се получава в мрежата при включване на много уреди в един контакт. Както сам казваш прегряването е за контакта. Ако възникне пожар, това нали ще се отрази на уредите, които са включени в него? В условието не е посочено наличие на предпазител. Явно така зададеният въпрос ви обърква. Затова ще направим необходимата корекция, за да няма недоразумения!
+1
Профилна снимка

Ученик

16:20 - 19.11.2017

Здравейте! Как да включим повече уреди в контакта!Зададеният въпрос е "Какво ще стане ако включим в контакта едновременно много уреди?", а предложеният "правилен" отговор е "Има риск от прегряване на уредите заради увеличения ток". За контакта има риск , не за уредите! В указанието към въпроса трябва да има и за риск от прегряване на уредите от възникване на пожар!
-1
Профилна снимка

Ученик

16:31 - 19.11.2017

Корекция трябва да има в предложените отговори.
-1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

17:00 - 19.11.2017

Здравей, Теодор! Повече уреди в един контакт се включват с разклонител.
+1
Профилна снимка

Ученик

19:35 - 19.11.2017

Здравейте! Тогава всеки уред си има свой собствен контакт с мрежово напрежение и потребява един и същ ток, независимо от това колко уреди ще бъдат включени в разклонителя. На какво основание ще "има риск от прегряване на уредите заради увеличения ток". През никой от включените уреди токът няма да се увеличи. Коригирайте си "правилния" отговор! Той трябва да бъде "Няма риск, ако включваме едновременно много уреди, за самите уреди", понеже в предложените от вас отговори трябва да се избере има или няма риск от прегряване.
-1
Профилна снимка

Ученик

19:42 - 20.11.2017

1. Във въпроса говорим за електрическата мрежа да се натовари, а не уредите да се натоварят, няма как да се натоварят уредите. 2. Ние говорим за пренатоварване, а не за пренагяване.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Родител

15:09 - 28.08.2016

Твоята оценка е: Това се казва отлично постижение! Абсолютно заслужени точки! Уча.се се гордее с теб, STEF! Брой точки: 100 / 100 Сподели резултата си: Отличен 6.00
-2
Профилна снимка

Ученик

12:45 - 31.10.2016

браво да си жив и здрав
+4
Профилна снимка

Ученик

22:43 - 10.11.2016

Радвам се за всеки който има добра оценка и е доволен от знанията си. :-)
+8
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.