new-logo

Тест: Успоредно свързване на консуматори

Тест

Онлайн тестът „Успоредно свързване на консуматори“ по физика за 7. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по  вид, съдържание и сложност въпроси. Какви са токът и напрежението при успоредно свързване на консуматори? Как се намира еквивалентно съпротивление при успоредно свързване? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Електричество и магнетизъм“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Подредете правилно частите от изречението така, че да получите вярно твърдение.
2
При успоредно свързване изключването или повредата на един от консуматорите прекъсва тока в цялата верига.
3
На какво е равен общият ток във верига с успоредно свързани консуматори?
4
Във верига с успоредно свързани консуматори приложеното върху всеки консуматор напрежение е едно и също.
5
На какво е равно общото (еквивалентно) съпротивление на успоредно свързани консуматори?
6
На коя схема от фигурата консуматорите са свързани успоредно?
7
Във верига успоредно са свързани 3 лампи. Токът, който минава през всяка от тях е 4 А. Колко е общият ток във веригата?
8
Волтметърът V3 от фигурата измерва напрежение 9 V. Същите ли са показанията на другите два волтметъра?
9
Два резистора, всеки със съпротивление 2 Ω (R1=R2=2\Omega ), са свързани успоредно. Колко е еквивалентното съпротивление R ?  
10
Кои елементи могат да се свързват успоредно?
11
Как ще се измени общото съпротивление във верига, ако два консуматора, свързани успоредно, се заменят с един консуматор, чието съпротивление е равно на тяхното еквивалентно съпротивление?
12
Електроуредите в домовете ни се свързват успоредно в електрическата мрежа. Какво ще стане, ако включим в един контакт едновременно много уреди?
  • Указание: Помислете какво е общото напрежение, общият ток и еквивалентното съпротивление (т.е. същото, по-голямо или по-малко) спрямо отделните напрежения, ток и съпротивления на консуматорите.
13
Две еднакви лампи, предназначени за 12 V всяка, са свързани успоредно към източник с напрежение 12 V. Под какво напрежение ще се намира всяка лампа?
14
Колко е еквивалентното съпротивление във веригата от фигурата?
  • Указание: 1k\Omega =1000 \Omega
15
Два еднакви консуматора ( R1=R2=R ) са свързани успоредно към източник на напрежение. Как ще се промени токът, който минава през тях, ако сменим консуматорите с други два, които имат съпротивления два пъти по-големи от първоначалните (R1=R2=2R) .
  • Указание: Намерете еквивалентното съпротивление в първия случай и изразете тока от закона на Ом. След това направете същото за втория случай и сравнете тока в двете ситуации.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (43)
feedback
feedback