logo

Тест: Успоредно свързване на консуматори

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ако приемем, че всеки консуматор има начало и край, то при успоредно свързване началото на всички консуматори е в една обща точка, а краищата им – в друга обща точка.
2
При успоредно свързване изключването или повредата на един от консуматорите прекъсва тока в цялата верига.
3
На какво е равен общият ток във верига с успоредно свързани консуматори?
4
Върху успоредно свързани консуматори напрежението е едно и също.
5
Във верига с успоредно свързани консуматори има разклонения.
6
На коя схема от фигурата консуматорите са свързани успоредно?
7
Във верига успоредно са свързани 3 лампи. Токът, който минава през всяка от тях, е 4 А. Колко е общият ток във веригата?
8
Волтметърът V3 от фигурата измерва напрежение 9 V. Същите ли са показанията на другите два волтметъра?
9
Посоката на кой от токовете на схемата е означена грешно?
10
Кои елементи могат да се свързват успоредно?
11
Амперметърът от фигурата измерва тока през:
12
Ако два различни консуматора са свързани успоредно, то повечето електрони ще преминат през този с по-голямото съпротивление.
13
Две еднакви лампи, предназначени за 12 V всяка, са свързани успоредно към източник с напрежение 12 V. Под какво напрежение ще се намира всяка лампа?
  • На празното място запиши отговора с число.
14
През резистора със съпротивление R тече ток 15 А. Колко е токът през резистора със съпротивление 5R?
  • На празното място запиши отговора с число.
15
Напрежението на източника е 200 V. Колко е големината на тока във веригата?
  • На празнато място запиши отговора с число.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 7. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата за успоредно свързване на консуматори. Запомни ли, че във верига с успоредно свързани консуматори има разклонения? На какво е равен общият ток? Знаеш ли, че върху успоредно свързани консуматори напрежението е едно и също? Можеш ли да прилагаш закономерностите в различни ситуации? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се