logo

Тест: Последователно свързване на консуматори

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посоката на електроните е от положителния към отрицателния полюс на източника.
2
Консуматорите могат да бъдат свързани по два начина в една електрическа верига: последователно и успоредно.
3
През последователно свързани консуматори тече различен ток.
4
На какво е равно общото напрежение на последователно свързани консуматори?
5
Посоката на тока в електрическа верига е от положителния към отрицателния полюс на източника.
6
На коя схема от фигурата консуматорите са свързани последователно?
7
Два резистора са свързани последователно. Напрежението на първия е 7 V, а на втория е 2 V. Колко е общото напрежение?
8
Амперметърът A3 от фигурата измерва ток 0,3 А. Същите ли са показанията на другите два амперметъра?
9
В коя от схемите са показани правилно посоката на тока и посоката на движение на електроните в електрическата верига?  
10
Колко волта е напрежението, което измерва волтметърът, ако трите лампи са еднакви?
11
През кой от консуматорите ще продължи да тече ток, ако отворим ключа К?
12
Кое от твърденията за електрическата верига НЕ е вярно?
13
Две еднакви лампи, предназначени за 9 V всяка, са свързани последователно към източник с напрежение 9 V. Под какво напрежение ще се намира всяка лампа?  
  • На празното място запиши отговора с число.
   
14
Напреженията върху две лампи, свързани последователно, са U1=2,4 \, V и  U2=3,6\, V. През тях протича ток с големина 0,6A. Колко са съпротивленията на лампите?
  • На празните места запиши отговорите с числа.
15
Какво напрежение показват волтметрите от схемата?

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 7. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Запомни ли каква е посоката на електроните и на тока в електрическа верига? Защо през последователно свързани консуматори тече един и същ ток? На какво е равно общото напрежение? Можеш ли да прилагаш формулата за съпротивление при последователно свързване на консуматори? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се