new-logo

Тест: Последователно свързване на консуматори

Тест

Онлайн тестът „Последователно свързване на консуматори“ по физика за 7. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какви са токът и напрежението при последователно свързване на консуматори? Какво наричаме еквивалентно съпротивление? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Електричество и магнетизъм“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В коя от схемите са показани правилно посоката на тока и посоката на движение на електроните в електрическата верига?
  • Указание: Електроните са отрицателно заредени частици.
 
2
Металите са проводници на електричен ток, защото в тях има свободни:
3
През последователно свързани консуматори тече различен ток.
4
На какво е равно общото напрежение на последователно свързани консуматори?
5
На какво е равно общото (еквивалентно) съпротивление на последователно свързани консуматори?
6
На коя схема от фигурата консуматорите са свързани последователно?
7
Два резистора са свързани последователно. Напрежението на първия е 7 V, а на втория е 2 V. Колко е общото напрежение?
8
Амперметърът A3 от фигурата измерва ток 0,3 А. Същите ли са показанията на другите два амперметъра?
9
Два резистора, всеки със съпротивление 3 Ω, са свързани последователно. Колко е еквивалентното съпротивление?
10
Светеща гирлянда за елха има 12 лампи, всяка със съпротивление 10 Ω. Колко е еквивалентното съпротивление на гирляндата?
11
Колко е еквивалентното съпротивление във веригата?
12
Колко е еквивалентното съпротивление във веригата?
  • Указание: Превърнете дадените съпротивления, като имате предвид следните връзки: 1M\Omega =10^6\Omega , 1k\Omega =10^3\Omega .
13
Две еднакви лампи, предназначени за 9 V всяка, са свързани последователно към източник с напрежение 9 V. Под какво напрежение ще се намира всяка лампа?
14
Резистори със съпротивление 1 Ω и 3 Ω са свързани последователно към акумулатор с напрежение 12 V. Колко е токът във веригата?
15
В електрическа верига с напрежение 120 V са свързани последователно 3 резистора със съпротивления 4 Ω, 3 Ω и 5 Ω. Колко е напрежението на първия резистор?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (31)
feedback
feedback