logo

Тест: Построяване на образ на предмет от събирателна леща

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се нарича светлинен лъч, който се разпространява успоредно на главната оптична ос и след пречупване от лещата преминава през фокуса ѝ?
2
Как се нарича светлинен лъч, който преминава през оптичния център на лещата, пречупва се, но НЕ променя посоката си на разпространение?
3
За да построим образ на предмета MN е достатъчно да използваме два от посочените на чертежа три лъча, които излизат от една или повече точки от предмета.
4
Образ, който се получава при пресичането на продълженията на пречупените лъчи, се нарича действителен. 
5
За да построим образ на предмет от леща, е достатъчно да използваме два лъча. Правилно ли е изобразен ходът на тези лъчи 1 и 2 от фигурата?
6
Образът на звездата от фигурата е:
7
Когато предмет е разположен между фокуса и двойното фокусно разстояние на лещата, тогава неговият образ е:
8
Когато предметът се намира между изпъкналата леща и нейния фокус, т.е. \mathbfd< f, тогава образът на предмета е действителен.
9
На фигурата е показан образът на предмет от събирателна леща. В коя точка се намира фокусът на лещата?
10
На фигурата е показано получаването на образ на триъгълника. На правилното място ли е начертан образът?
11
Какъв е образът на свещта, показан на фигурата?
12
На кой от предметите A, B, C и D, поставени на различни разстояния от събирателната леща, образът е недействителен, прав и увеличен?
13
На фигурата са показани предметите A, B, C и D, поставени на различни разстояния от събирателна леща. На кой от тях образът ще бъде действителен, обърнат и със същите размери?
  • Указание: На празното място постави някоя от буквите A, B, C, D.
 
14
На фигурата е показан образ на свещ от изпъкнала леща. Попълни празните места в текста.
  • Указание: Постави отговорите по азбучен ред на първата буква от съответната дума.
 
15
На фигурата са дадени цветни ивици, в които може да се намира даден предмет. Свържи правилните характеристики на образа, ако той се получава чрез събирателната леща.

Описание на теста

Онлайн тестът върху построяване на образ на предмет от събирателна леща по физика и астрономия за 7. клас ще ти помогне да упражниш всичко важно за събирателните лещи. Научи ли кои лъчи ще използваш, за да намериш образа на даден предмет? Кога един предмет е далечен и кога – близък по отношение на леща? Разбра ли, че в зависимост от положението на предмета спрямо изпъкналата леща, образите са: действителни или недействителни, прави или обърнати, умалени или увеличени. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (38)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се