new-logo

Тест: Построяване на образ на предмет от събирателна леща

Тест

Онлайн тестът „Построяване на образ на предмет от събирателна леща“ по физика за 7. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какъв е ходът на успореден и централен лъч, когато преминава през лещата? Как се получава образ от леща? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Светлина и звук“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изпъкналите лещи са събирателни.
2
Подредете правилно частите от изречението, за да получите вярно твърдение.
3
Създаването на образ от леща става след ............... на светлината, когато преминава през лещата.
  • Посочете с кое явление трябва да се попълни празното място в текста.
4
Фокусът на изпъкнала леща е точката, в която се пресичат:
5
За да построим образ на предмет от леща е достатъчно да използваме два лъча. Кои са те?  
6
Фокусното разстояние на леща е разстоянието между:
7
Коя от лещите на фигурата НЕ е изпъкнала леща?  
8
На схемата е представена леща. Кои елементи НЕ са обозначени на правилните места?  
9
Светлинен лъч пада върху леща по начина, по който е показан на фигурата. Кой е лъчът след преминаване през лещата?  
10
Светлинен лъч пада върху леща по начина, по който е показан на фигурата. Кой е пречупеният от лещата лъч?
11
На фигурата е показан ходът на светлинните лъчи през изпъкнала леща. Кои точки, отбелязани на фигурата, са фокус на лещата?
12
На фигурата са показани 4 лъча, излизащи от светеща точка S. Кои лъчи можем да използваме, за да построим образа на точка S?
13
На фигурата са показани два лъча, излизащи от един и същ източник. Къде ще се пресекат лъчите след пречупването им?
14
На фигурата е дадено положението на светеща точка S спрямо събирателна леща. В коя точка трябва да се намира образът на светещата точка S?
15
Как трябва да се разположат двете събирателни лещи от фигурата, така че успоредните лъчи след преминаване през двете лещи да останат пак успоредни?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (20)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се