new-logo

Тест: Електрична енергия. Закон на Джаул-Ленц. Решаване на задачи. Част 1

Тест

Онлайн тестът „Електрична енергия и мощност. Задача - част1“ по физика за 7. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Научихте ли основните формули, които се използват при решаването на задачи? Можете ли да пресмятате електрична енергия? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Електричество и магнетизъм“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете всяка формула със съответното й наименование.
2
Откъде потокът електрони получава енергия, за да премине през консуматора?
3
Свържете всяка величина с мерната й единица.
4
Единиците за количество топлина и електрична енергия са еднакви.
5
На колко е равен 1 MV ?
6
На какво е равен 1 J електрична енергия?
7
На кой ред са изброени само уреди, които преобразуват електричната енергия в енергия на движение?
8
Ток 0,5 А протича през лампа за 8 s. Напрежението върху лампата е 6 V. Колко е енергията, която се преобразува в нея?
9
През радиоприемник включен в мрежа с напрежение 220 V протича ток 0,5 А. За колко време ще консумира електроенергия 792 000 J ?
10
Какъв ток ще протича през прахосмукачка, включена в мрежа с напрежение 220 V, която за 3 600 s консумира 4 752 000 J електроенергия?
11
В електромотора на трамвай протича ток с големина 80 А. В продължение на 10 h той консумира 400 kWh електроенергия. Колко е напрежението?
12
На колко са равни 0,15 MJ?
13
Колко енергия се отделя при мълния с продължителност 0,0002 s, ако големината на тока е 20 кА, а напрежението между облака и земята достига напрежение 2 MV?
14
Колко енергия ще получи един мотор при напрежение 12 V и преминал електричен заряд 8,5 С?
  • Указание: Използвайте формулата за енергия и формулата за електричен ток I=\fracqt .
15
Един радиоапарат получава 350 J електрична енергия и използва четири батерии по 1,5 V. Каква е големината на заряда, който протича през радиоапарата?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (20)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се