logo

Тест: Електрична енергия. Закон на Джаул-Ленц. Решаване на задачи. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Електричният ток има топлинно действие.
2
Преобразуваната електрична енергия в един проводник зависи обратнопропорционално от тока, напрежението и времето за протичане на тока.
3
С коя от посочените формули е записан вярно законът на Джаул – Ленц?
4
Количество топлина и енергия имат еднаква мерна единица – джаул.
5
На колко е равен 1 MJ?
6
Ако през лампа протече два пъти по-слаб ток (при едно и също напрежение и продължителност), преобразуваната  електроенергия ще бъде:
7
Колкото по-дълго време тече ток през един консуматор, толкова повече електрическа енергия той преобразува.
8
Когато увеличаваме напрежението на един консуматор, преобразуваната от него електрична енергия намалява.
9
Количеството топлина, отделено в проводник, по който тече ток, зависи най-силно от:
10
За даден интервал от време в електрически нагревател се отделя количество топлина 3 kJ. Колко топлина ще се отдели за същото време в нагревателя, ако токът нарасне 3 пъти?
11
Какво е количеството топлина, което се отделя за 1 s в проводник със съпротивление 100 Ω, при големина на тока 10 А?
12
На колко са равни 0,15 MJ?
13
Необходим ни е нагревател, който за 10 s да отделя количество топлина 4 000 J при ток през нагревателя 2 А. Проводник с какво съпротивление ще използваме за изготвяне на такъв нагревател?
  • На празното място запиши отговора с число.
14
Електрически котлон със съпротивление 50 Ω консумира 5 А ток. Какво количество топлина (в килоджаули) се отделя в него за 10 min?
  • На празното място запиши отговора с число.
15
Три резистора са свързани последователно. За едно и също време в третия се преобразува два пъти повече енергия, отколкото във втория, и четири пъти повече, отколкото в първия. Върху кой резистор напрежението е най-голямо?
  • Подреди правилно частите на изречението, за да получиш вярно твърдение.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 7. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Можеш ли да прилагаш зависимостта на преобразуваната електрична енергия в различни ситуации? Запомни ли в какви единици се измерват енергия и количество топлина? Знаеш ли връзките между килоджаул, мегаджаул и джаул? Можеш ли да прилагаш закона на Джаул – Ленц? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се