new-logo

Тест: Електрична енергия. Закон на Джаул-Ленц. Решаване на задачи. Част 1

Тест

Онлайн тестът по физика за 7. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Можеш ли да прилагаш зависимостта на преобразуваната електрична енергия в различни ситуации? Запомни ли в какви единици се измерват енергия и количество топлина? Знаеш ли връзките между килоджаул, мегаджаул и джаул? Можеш ли да прилагаш закона на Джаул-Ленц? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Електричният ток има топлинно действие.
2
Преобразуваната електрична енергия в един проводник зависи обратнопропорционално от тока, напрежението и времето за протичане на тока.
3
С коя от посочените формули е записан вярно законът на Джаул-Ленц?
4
Количество топлина и енергия имат еднаква мерна единица - джаул.
5
На колко е равен 1 MJ?
6
Ако през лампа протече два пъти по-слаб ток (при едно и също напрежение и продължителност), преобразуваната  електроенергия ще бъде:
7
Колкото по-дълго време тече ток през един консуматор, толкова повече електрическа енергия той преобразува.
8
Когато увеличаваме напрежението на един консуматор, преобразуваната от него електрична енергия намалява.
9
Количеството топлина, отделено в проводник, по който тече ток, зависи най-силно от:
10
За даден интервал от време в електрически нагревател се отделя количество топлина 3 kJ. Колко топлина ще се отдели за същото време в нагревателя, ако токът нарасне 3 пъти?
11
Какво е количеството топлина, което се отделя за 1 s в проводник със съпротивление 100 Ω, при големина на тока 10 А?
12
На колко са равни 0,15 MJ?
13
Необходим ни е нагревател, който за 10 s да отделя количество топлина 4 000 J при ток през нагревателя 2 А. Проводник с какво съпротивление ще използваме за изготвяне на такъв нагревател?
  • На празното място запиши отговора с число.
14
Електрически котлон със съпротивление 50 Ω консумира 5 А ток. Какво количество топлина (в килоджаули) се отделя в него за 10 min?
  • На празното място запиши отговора с число.
15
Три резистора са свързани последователно. За едно и също време в третия се преобразува два пъти повече енергия, отколкото във втория и четири пъти повече, отколкото в първия. Върху кой резистор напрежението е най-голямо?
  • Подреди правилно частите на изречението, за да получиш вярно твърдение.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (22)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се