logo

Тест: Електрически вериги. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Токът е насочено движение на електрични заряди.
2
Електричното напрежение е мярка за енергията, която всеки електрон отдава на (1) или получава от (2).
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
3
Свойството на проводниците да пропускат по-силен или по-слаб ток се изразява с величината:  
4
В електрическата верига волтметърът се свързва последователно, а амперметърът – успоредно.
5
Избери правилната комбинация от величина, означение и мерна единица.
6
Свържи всяка величина с формулата, по която може да се пресметне.
7
Вярно ли е, че \mathbf2.10^-3\mathbfV= \mathbf2\mathbfmV?
8
Два консуматора с различно съпротивление са свързани в електрическа верига. Напрежението върху тях е еднакво. Как са свързани консуматорите?
9
Кой от уредите на схемата е свързан НЕПРАВИЛНО?
10
В електрическата верига амперметърът измерва тока през:
11
Два консуматора са свързани, както е показано на схемата. Волтметърът показва напрежение \mathbf3V. Какво е напрежението на източника?
12
Колко е електричният заряд \mathbfq, който преминава за \mathbf5min по проводник, ако амперметърът показва \mathbf10mA?
  • Указание: \mathbf1min=60s; \mathbf1mA=10^-3\mathbfA
13
Две батерии са включени последователно към електрическа лампа със съпротивление \mathbfR= \mathbf4\Omega , при което през нея тече ток \mathbfI = \mathbf3A. Едната батерия дава напрежение \mathbfU1= \mathbf6V. Колко е напрежението \mathbfU2 на другата батерия?
  •  Запиши отговора си с число.
14
Колко волта е напрежението, приложено в краищата на проводник със съпротивление \mathbf5\mathbf\Omega , ако за \mathbf1,5min през него преминава заряд \mathbf45C?
  • Указание: \mathbf1min= \mathbf60s. Запиши отговора си като десетична дроб.
15
Съпротивлението на консуматора \boldsymbolR1 е \mathbf4\Omega. Какво е показанието на волтметъра \mathbfV1 от фигурата, ако волтметърът \mathbfV измерва напрежение \mathbf6V, а амперметърът – ток \mathbf0,75A? Колко волта е напрежението в краищата на консуматора със съпротивление \mathbfR2?
  •  Запиши отговорите си с числа.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 7. клас ще обобщиш знанията си за електрическите вериги. Ще провериш дали можеш да прилагаш връзката между ток, напрежение и съпротивление. Как се свързва амперметър и волтметър в електрическа верига? Можеш ли да превръщаш в кратни или дробни единици? Знаеш ли начините на свързване на източници на напрежение и консуматори? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се