new-logo

Тест: Пестене и безопасно използване на електроенергия

Тест

Онлайн тестът „Пестене и безопасно използване на електроенергия“ по физика за 7. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Защо електричният ток е опасен за човека? Какви технически средства за предпазване има? Как да пестим електроенергия? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Електричество и магнетизъм“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Колко е максимално допустимият безопасен ток?
2
Най-опасни са токовете, които преминават през:
3
Какво е основното предназначение на елелктрическите предпазители?
4
Как ще довършите изречението?
  • Тялото на човека ...
5
При късо съединение рязко нараства:
6
Физиологичното действие на тока върху човека се определя само от стойността на напрежението.
7
В кое от твърденията е допусната грешка?
8
Токов удар може да се получи при:
9
Случайно докосвате с ръка проводник, който е под напрежение. Най-голяма опасност за живота ви има, ако с другата ръка сте се хванали за:
10
Какъв е принципът на действие на обикновения електрически предпазител?
11
Кое е предимството на автоматичните предпазители?
12
Опасно ли е жичката на обикновен предпазител да се замени с дебела тел?
13
Две лампи с мощност 40 W и 100 W НЕ се използват често в един дом. Каква е разликата в изразходваната от лампите електрична енергия за месец ноември, ако работят по 2 часа в денонощие?
14
Таблицата показва каква мощност имат някои електроуреди в стаята на Митко, когато не се използват, а са в режим на готовност.
  • Колко електроенергия общо консумират тези електроуреди за един месец (30 дни) в този режим?
  • Колко струва тази електроенергия? Цената на един киловатчас електроенергия приемете за 20 стотинки.
15
В таблицата са дадени две стойности на електричен ток. Направете необходимите изчисления, за да определите напрежението, при което протича съответният ток при суха и влажна кожа.
  • Свържете всяка буква със съответстващата й стойност.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (19)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се