logo

Тест: Оптични уреди

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Уреди, които използват огледала и лещи, се наричат оптични уреди.
2
Лупата е събирателна леща, с която наблюдаваш (1) образи на (2) предмети.
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
3
Телескопът е оптичен уред за наблюдаване на близки предмети.
4
Фотоапаратът използва ... за фокусиране на образа върху филм (сензор).
  • Кой отговор ще поставиш на празното място?
5
Основните съставни части на един фотоапарат са:
6
На какво разстояние от лупа трябва да се намира предмет, за да виждаме през лупата неговия увеличен, прав и недействителен образ?
7
На посочената фигура: А е предметът, а Б е неговият образ.
8
За лупата, показана на фигурата, се знае, че увеличението ѝ е 3x. Кое е вярното твърдение?
9
Фокусирането на образа върху фотоапарата се извършва чрез движение (напред-назад) на:
10
Разгледай картинката и посочи ГРЕШНОТО твърдение.
11
С фотоапарата може да се получи образ с размерите на снимания предмет (момче).
12
На кои части от човешкото око оприличаваш посочените елементи на фотоапарата?
13
Свържи съответните части, за да получиш правилни изречения.
14
На фигурата е представена лупа с оптична сила P = 2,5 D, върху която пада слънчев сноп, успореден на главната оптична ос. Листът може да се запали, ако се намира на разстояние ... под лупата. Кой отговор ще поставиш на празното място?
  • Указание: Използвай формулата P=\frac1f , за да пресметнеш разстоянието f . 1m = 100cm.
15
Разполагаш с две събирателни лещи с фокусни разстояния 60 cm и 3 cm.
  1.  Коя леща ще използваш за обектив на телескопа?
  2.  Коя леща ще използваш за окуляр на телескопа?
  3.  Коя от двете лещи (обектив или окуляр) трябва да има по-голяма площ?
  • Указание: Отговорите на въпроси 1 и 2 запиши с числа.

Описание на теста

Онлайн тестът върху оптични уреди по физика и астрономия за 7. клас ще ти помогне да упражниш всичко важно за принципа на действие на някои оптични уреди. Научи ли, че лупата, фотоапаратът и телескопът използват събирателни лещи. За какво служи лупата? Какви образи се получават с лупа? Какво е устройството на фотоапарата? Умееш ли да сравняваш устройството на фотоапарата и на окото? Разбра ли какво е предназначението на обектива и на окуляра в телескопа? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се