new-logo

Тест: Електрично напрежение

Тест

Онлайн тестът „Електрично напрежение“ по физика за 7. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво е електрично напрежение? Коя е единицата за електрично напрежение? Как се измерва напрежението? Как се свързва волтметър в електрична верига? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Електричество и магнетизъм“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Подредете правилно частите на изречението, за да получите вярно твърдение.
2
Електричното напрежение е мярка за енергията, която всеки електрон отдава на консуматора.  
3
Електричното напрежение се измерва с:
4
Как се свързва волтметър в електрична верига?
5
Мерната единица за напрежение е:
6
Електричното напрежение е:
7
Свържете наименованията на елементите на електричната верига с техните цифрови означения на схемата.
8
Разполагате с волтметри с различен обхват. Кой уред ще използвате, за да измерите най-точно напрежение 0,25 V?
  • Указание: Стойността на измерваната величина трябва да е по-малка от избрания обхват.
9
На фигурата е показана опитна постановка. Коя схема на електрическата верига е вярна?
  • Указание: Волтметърът е свързан към лампата, която е от страната на положителния полюс на батерията.
10
Една лампичка за фенерче свети различно, когато се включва към различни батерии. Коя батерия ще изберете?
11
На схемата е показана лампа, която е свързана успоредно на батерия. Еднакво напрежение ли ще покажат двата волтметъра от фигурата?  
12
В коя електрическа схема е допусната грешка?
13
На фигурата е показана скалата на волтметър. Попълнете празните места в текста като запишете числата отговарящи на:
  • Обхвата на уреда, т.е. какво напрежение отговаря на последната чертичка от скалата на уреда.
  • Стойността на едно деление, т.е. какво напрежение съответства на разстоянието между две най- близки чертички на скалата.
  • Показанието на уреда, т.е. стойността, която сочи червената стрелка.
   
14
Кой от волтметрите на фигурата е излишен?
15
На консуматор е подадено напрежение 4,5 V. Пресметнете какъв заряд трябва да премине през консуматора, за да се преобразува в него посочената в отговорите енергия?
  • Подредете енергиите по големина: енергията, за която е необходим най-малък заряд поставете най-долу, а най-голям - най-горе.
  • Указание: Енергията на електроните е равна на напрежението умножено по заряда.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (55)
feedback
feedback