logo

Тест: Пречупване на светлината

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Когато светлинен лъч достигне границата на две прозрачни среди, той се разделя на две: (1) лъч, който се връща в първата среда и (2) лъч, който преминава във втората среда.
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата 1 и 2?
2
Пречупеният лъч е продължение на падащия. Той винаги е по-близо до перпендикуляра, минаващ през точката на падане.
3
Пречупване на светлината се наблюдава, когато светлината променя посоката си на разпространение при преминаване от една прозрачна среда в друга.
4
Светлинен лъч пада от въздух върху стъкло. В коя среда е отразеният лъч и в коя среда е  пречупеният лъч?
5
Ъгълът на падане, ъгълът на отражение и ъгълът на пречупване се означават от съответния лъч до перпендикуляра, който минава през точката на падане.
6
На фигурата с 1 е означен отразеният лъч, с 2 - пречупеният лъч, а с 3 - падащият лъч. Правилно ли са определени  лъчите?
7
Определи в кой от следните редове правилно са определени ъгълът на падане, ъгълът на отражение и ъгълът на пречупване.
8
Светлинен лъч пада от вода във въздух, при което се пречупва. На кой ред правилно са подредени участъците на отразения и пречупения лъч?
9
Светлинният лъч преминава от въздух в диамант, както е показано на фигурата. Каква е връзката между ъгъла на падане \alpha, ъгъла на пречупване \gamma и оптичната плътност?
10
Светлинният лъч преминава от стъкло във въздух, както е показано на фигурата. Каква е връзката между ъгъла на падане \alpha, ъгъла на пречупване \gamma и оптичната плътност?
11
Светлинен лъч пада под ъгъл нула градуса, тоест перпендикулярно на граничната повърхност.
  • Вярно ли е, че ъгълът на пречупване е нула и пречупване НЯМА да има?
12
На фигурата е показан светлинен лъч, който се пречупва на границата вода - стъкло.
  • Колко градуса е ъгълът на пречупване, ако ъгълът между граничната повърхност и пречупения лъч е 60^\circ?
13
Светлинен лъч се пречупва на границата на две среди. Първата среда има по-голяма оптична плътност от втората.
  • Кой от лъчите на фигурата е пречупеният лъч?
  • На празното място постави съответното число - 1, 2, 3 или 4.
14
На фигурата е показан светлинен лъч, който се пречупва на границата въздух – вода.
  • Колко градуса е ъгълът на пречупване?
  • На празното място постави някое от числата: 20, 40, 60, 30.
15
Лъчът, който пада върху стъклена пластинка, се разделя на два лъча: отразен лъч и пречупен лъч.
  • Колко градуса са ъгълът на отражение и ъгълът на пречупване?
  • На празните места постави някои от числата: 30, 50, 100, 40.

Описание на теста

Онлайн теста върху пречупване на светлината по физика и астрономия за 7. клас ще ти помогне да тестваш знанията си по темата. Ще провериш дали си научил какво представлява пречупването на светлината и кога се наблюдава. Ще тестваш знанията си, за да провериш дали знаеш разликата между отразен и пречупен лъч. Разбра ли от какво зависи големината на ъглите на падане и на пречупване? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се