new-logo

Тест: Трептения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Под трептене на струните на китарата и на други тела, се разбира всяко:
2
Основните величини, с които се описват периодичните движения (трептенията) на телата, са:
3
Времето, за което се извършва едно пълно трептене, се нарича период на трептене.
4
Честотата е броят на трептенията, които тялото извършва за една секунда и съгласно формулата \nu =\frac1T  мерните единици за честота са:
5
Кое от посочените движения НЕ е трептене?
6
Теглилката, окачена на пружината, извършва трептене.
  • Колко е амплитудата А на трептене, ако разстоянието между най- ниското и най- високото положение на теглилката е 8 cm?
7
Момичето от фигурата, се намира в положение 1.
  • Колко е периодът Т на трептене на люлката, ако тя изминава разстоянието от положение 1 до положение 2 за 2,5 s ?
8
Колко е честотата \nu на трептене на люлката от фигурата,  ако периодът Т на трептене е 0,05 s?
9
Честотата на трептене на пружинното махало от фигурата, е \nu = 4 Hz. Колко е периодът Т на трептене?
  • Указание: Използвайте връзката \nu =\frac1T .
10
Ако периодът на трептене на махалото на стенния часовник e T = \frac14s, тогава махалото ще извърши 0,25 брой трептения за една секунда (т.е. \nu = 0,25 Hz).
11
Колко е броят на трептенията на струните на китарата, ако за 1s, честотата им е 300 Hz?
12
На фигурата са показани две трептящи системи: А) - пружинно махало; Б) - момиче с люлка. Определете амплитудите на двете системи и ги сравнете.
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените числа и думи.
  • 3 ; 6 ; 12 ; 24 ; малка ; голяма
13
Периодът на минутната стрелка на часовника е 60 min.
  • С каква честота трепти тази стрелка? 
14
Листата на дървото, показано на фигурата, извършват 20 трептения за 10 секунди. Пресметнете периода и честотата на трептене.
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените числа.
  • 0,5 ; 1 ; 2 ; 4
15
На фигурата е показано махало, което се люлее с период T = 4 s. Отклоняваме махалото от равновесното му положение О и в положение 1 го освобождаваме. В кое положение ще се намира махалото след 10 s?

Описание на теста

С онлайн теста "Трептения" по Физика за 7. клас сме подбрали задачи, с които да затвърдите знанията си за периодичните движения в природата и техниката, както и за основните величини (отклонение, амплитуда, период и честота), с които се описват трептенията. Предполагаме, че няма да се затрудните и при решаването на количествени задачи, използвайки формулите за период и честота на трептене. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (52)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се