logo

Тест: Трептения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Движение, при което тялото многократно се отклонява от равновесното си положение, се нарича трептене.
2
Основните характеристики, с които се описват трептенията на телата, са:
3
Времето, за което се извършва един пълен цикъл на  трептене, се нарича период на трептене.
4
Кои от следните формули изразяват правилно връзката между период T и честота \nu?
5
Максималното отклонение на едно тяло от равновесното си положение, се нарича (1). Броят на циклите, които се извършват за една секунда, се нарича (2).
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
6
Теглилката, окачена на пружината, извършва трептене. Колко е амплитудата А на трептене, ако разстоянието между най-ниското и най-високото положение на теглилката е 8 cm?
7
Две махала имат еднакви честоти. Равни ли са техните периоди?
8
Колко е честотата \nu на трептене на люлката от фигурата, ако периодът T на трептене е 0,05 s?
9
Честотата на трептене на пружинно махало е \nu = 4 Hz. Колко е периодът T на трептене?
10
Махало извършва трептене с период T=1s. В началния момент махалото е в положение 1. Вярно ли е, че махалото ще премине през равновесното си положение четири пъти за време 1s?
11
Колко е периодът T на махало, което извършва n=10 трептения за t=16s?
12
Периодът на минутната стрелка на часовника е 60 min. С каква честота трепти тази стрелка?
  • Указание: Използвай, че 1min = 60s.
13
На фигурата са показани две трептящи системи: А) - пружинно махало; Б) - момиче с люлка. Определи амплитудите на двете системи и ги сравни.
  • Указание: Попълни празните места в текста, като използваш някои от посочените числа и думи: 3 ; 6 ; 12 ; 24 ; малка ; голяма.
14
Листата на дървото, показано на фигурата, извършват 20 трептения за 10 секунди. Пресметни периода T и честотата \nu на трептене.
  • Указание: Отговорът на първия въпрос запиши като десетична дроб, а отговорът на втория въпрос запиши като цяло число.
 
15
На фигурата е показано махало, което се люлее с период T = 4 s. Отклоняваме махалото от равновесното му положение О и в положение 1 го освобождаваме. В кое положение ще се намира махалото след 10 s?

Описание на теста

С този онлайн тест върху трептения по физика и астрономия за 7. клас ще ти помогне да упражниш всичко важно за трептенията. Научи ли кое движение се нарича трептене? Разбра ли как се определя амплитудата, периода и честотата  на махало? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се