logo

Тест: Строеж на атома и атомното ядро

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои частици се намират в атомното ядро?
2
Атомът се състои от положително ядро и отрицателни електрони.
3
Поредният номер Z на химичния елемент  в периодичната таблица е равен на:
4
Атомът е електронеутрален, защото броят на протоните и електроните е различен.
5
Изотопите са атоми на един и същ химичен елемент, които имат в ядрата си:
6
Коя е причината ядреният модел на атома, създаден от Ръдърфорд, да се нарича още и планетарен модел на атома?
7
Колко на брой са протоните в атома на химичния елемент кислород, ако се знае, че той е с пореден номер 8 в периодичната таблица?
8
Атомът на кой химичен елемент е показан на фигурата?
9
Каква информация ни дава следният запис на тритий: 1^\textrm3\mathbfH?
10
Свържи всеки изотоп на водорода с наименованието, което му съответства.
11
По какво си приличат тези ядра  3^4\textrmLi, 3^6\textrmLi и 3^7\textrmLi?
12
Масовото число на азота е A = 15, а поредният му номер е Z = 7. В ядрото на азота има:
13
Поредният номер на уран-235 е Z = 92. Определи броя на неутроните и електроните в него.
14
В природата се срещат три изотопа на кислорода, които имат съответно 8, 9 и 10 неутрона. Кислородът е осмият елемент от периодичната таблица. Определи масовото число на тези изотопи.
15
Свържи атомите на съответния химичен елемент с броя на протоните Z и на неутроните N.

Описание на теста

Онлайн тестът върху строеж на атома и атомното ядро по физика и астрономия за 7. клас ще ти помогне да упражниш всичко важно по темата. Научи ли защо ядреният модел на атома, създаден от Ръдърфорд, се нарича още планетарен модел на атома? Ще тестваш знанията си за масово число. Ще се упражниш да определяш броят на протоните, неутроните и електроните. Разбра ли какво наричаме изотопи? А колко изотопа имат водородът и уранът? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се