new-logo

Тест: Строеж на атома и атомното ядро

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На фигурата е показан атом. Кои частици се намират в атомното ядро?
2
Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • отрицателен, положителен, електроните, неутроните
3
Атомният номер Z, известен още като пореден номер в таблицата на Менделеев, показва:
4
Йонизацията е процес на превръщането на атоми, молекули и други частици в положителни или отрицателни йони.
5
На фигурата са показани два изотопа на един и същ химичен елемент. Разгледайте я внимателно и довършете определението за изотопи.
  • Под изотопи се разбират атомите на един и същ химичен елемент, които имат в ядрата си ...
6
Коя е причината ядреният модел да се нарича още и планетарен модел на атома? 
7
Колко на брой са протоните в атома на химичния елемент кислород, ако се знае, че той е с пореден номер 8 в таблицата на Менделеев?
8
Атомът на кой химичен елемент е показан на фигурата? 
9
За един от изотопите на водорода може да се даде следната информация: Z=1 , N = 2 , A = 3.
  • Един от начините за означаване на изотопите е "водород - 3". Какво показва числото 3 след наименованието на химичния елемент?
10
Колко на брой и какви по вид частици "губят" или получават атомите в случаите А) и Б), показани на фигурата? 
11
По какво си приличат ядрата на литий - 4, литий - 6 и литий - 7 ?
  • Указание: Помислете по какво си приличат изотопите на един и същ химичен елемент.
12
Кое твърдение НЕ е вярно?
13
Атомният номер на уран-235 е z = 92. Колко е броят на електроните в атома му?
14
Колко е броят на неутроните (N) и броят на електроните (е) в неутралния атом на олово - 208? Оловото е 82-ият елемент в таблицата на Менделеев.
15
Свържете атомите на съответния химичен елемент с броя на протоните z и на неутроните N.

Описание на теста

В онлайн теста "Строеж на атома и атомното ядро" по Физика 7. клас са подбрани задачи, с които да затвърдите знанията си за планетарния модел на атома, масово число и изотопи. В някои въпроси ще трябва да приложите умения по зададен пореден номер на съответния химичен елемент, да определите броя на протоните в ядрото и броя на електроните в атома. Имайте предвид, че на някои фигури протоните са онагледени с червен цвят, неутроните - с зелен цвят, а електроните - със син цвят. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (29)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се