logo

Тест: Електрична енергия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от посочените думи ще поставиш на празното място в изречението?
  • Когато в електрическа верига тече ток, електроните пренасят             енергия от източника до консуматора.
2
Топлинната енергия, която едно тяло поглъща или отдава при топлообмен с други тела, се нарича количество топлина.
3
Мерната единица за количество топлина е:
4
На колко е равен 1 kJ?
5
Джаулът е единица:
6
Свържи елементите.
  • В каква енергия основно се превръща електричната енергия при:
7
Преобразуваната енергия зависи обратнопропорционално от тока, напрежението и времето за протичане на тока.
8
Попълни празните места в текста така, че да получиш верни твърдения.
  • Използвай някои от думите: намалява, повече, по-малко, се увеличава.
9
Ако през лампа протече два пъти по-слаб ток (при едно и също напрежение и продължителност), преобразуваната електроенергия ще бъде:
10
Правилно ли е да се каже, че консуматорите консумират електричен ток?
11
Когато електроните се движат по проводник, те се ускоряват, но много често се удрят в градивните частици на проводника. Какъв е резултатът от това?
  • Попълни празните места, като използваш някои от посочените думи: механична, топлинна, нагрява, охлажда.
12
Отделеното количество топлина от един проводник е равно на преобразуваната в проводника електрична енергия.
13
Два консуматора са свързани успоредно. Токът през първия консуматор е 8 пъти по-голям, отколкото през втория. Какъв извод може да се направи от това?
  • На празните места запиши отговорите.
14
В електрическата мрежа са включени две лампи с различни съпротивления R1 и R2. Коя от двете лампи изразходва повече енергия, ако R1< R2?
15
Свържи всеки израз с числото, което трябва да се постави на съответното празно място.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 7. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата за електричната енергия. В какви видове енергия може да се превръща електричната енергия? От какво зависи преобразуваната енергия? Какво наричаме количество топлина? Запомни ли кои величини се измерват в джаул? Знаеш ли връзките между килоджаул, мегаджаул и джаул? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се