new-logo

Тест: Електрична енергия

Тест

Онлайн тестът „Електрична енергия“ по физика за 7. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. В какви видове енергия може да се превръща електричната енергия? От какво зависи електричната енергия, която се пренася по верига? Как се пресмята електричната енергия, която се преобразува в един консуматор? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Електричество и магнетизъм“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от посочените думи ще поставите на празното място в изречението?
  • Когато в електрическа верига тече ток, електроните пренасят ....... енергия от източника до консуматора.
2
Подредете правилно частите от изречението така, че да получите вярно твърдение.
3
Мерната единица за електрична енергия е:
4
На колко е равен 1 kJ?
5
По коя формула може да се пресметне електричната енергия?
6
Свържете елементите.
  • В каква енергия основно се превръща електричната енергия при:
7
Джаулът е единица:
8
Попълнете празните места в текста така, че да получите верни твърдения.
  • Използвайте някои от думите: намалява, повече, по-малко, се увеличава.
9
Ако през лампа протече два пъти по-слаб ток (при едно и също напрежение и продължителност), преобразуваната електроенергия ще бъде:
10
Три резистора са свързани последователно. За едно и също време в първия се преобразува три пъти повече енергия, отколкото във втория и два пъти повече, отколкото в третия.
  • Върху кой резистор напрежението е най-голямо?
11
Радиоприемник работи при напрежение 9 V и през него протича ток 0,15 А. Колко е консумираната електроенергия за 1 800 s?
12
Къде е допусната грешка при превръщането на мерните единици?
13
Намерете енергията, която се отделя при мълния, продължителността на която е 0,001 s, големината на тока е 18 кА, а напрежението е 100 MV.
14
Каква енергия изразходва радиоуправляема играчка за една минута, ако се захранва от батерия с напрежение 9 V и има съпротивление 20 Ω?
  • Указание: Използвайте формулата за енергия и закона на Ом.
15
През лампа за джобно фенерче протичат 5 C електричен заряд и се изразходват 20 J електрична енергия. При какво напрежение свети лампата?
  • Указание: Използвайте формулата за енергия и формулата за електричен ток  I=\fracqt.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (21)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се