logo

Тест: Успоредно свързване на източници на напрежение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На фигурата е дадено успоредно свързване на две батерии. Вярно ли е, че при успоредно свързване отрицателният полюс на едната батерия се свързва с положителния полюс на другата батерия?
2
Как ще довършиш следното изречение, така че да получиш вярно твърдение?
  • При успоредно свързване общото напрежение е равно на:
 
3
Кои са начините за свързване на източници на напрежение?
4
При успоредно свързване на две еднакви батерии общият ток е сбор от токовете през отделните източници.
5
Кой е схемният знак за източник на напрежение (батерия)?
6
Успоредно свързване се използва, когато ни е необходим източник, който да работи по-дълго.
7
При успоредно свързване консуматорът черпи ток и енергия едновременно от всички източници.
8
Как са свързани батериите в двете електрически вериги?
  • Подреди правилно изречението.
9
Волтметрите от фигурата измерват различно напрежение.
10
Какво напрежение измерва волтметърът от фигурата?
11
На фигурата е дадена лампа, която е включена към две успоредно свързани батерии. Какво е напрежението върху лампата от фигурата?
12
В електрическа верига лампа е свързана към две успоредно свързани батерии.
  • Къде е допусната грешка в схемата на електрическата верига?
13
Колко е напрежението, което измерва волтметърът на фигурата?
  • На празното място запиши отговора с число.
14
Колко е токът, който измерва амперметърът от фигурата?
  • На празното място запиши отговора с число.
15
Всяка от батериите на фигурата е с напрежение 4,5 V. Лампите са еднакви и са предназначени за напрежение 4,5 V. Какво ще се случи във всяка от веригите?
  • Подреди правилно частите на изречението, за да получиш вярно твърдение.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 7. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Как се съединяват източниците, за да се получи успоредно свързване? Как се намира общото напрежение? Кога използваме успоредно свързване? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се