new-logo

Тест: Успоредно свързване на източници на напрежение

Тест

Онлайн тестът „Успоредно свързване на източници на напрежение“ по физика за 7. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Кога използваме успоредно свързване на източници? Как се съединяват полюсите на два или повече източника? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Електричество и магнетизъм“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На фигурата е дадено успоредно свързване на две батерии. Вярно ли е, че при успоредно свързване отрицателният полюс на едната батерия се свързва с положителния полюс на другата батерия?
2
Как ще довършите следното изречение, така че да получите вярно твърдение? При успоредно свързване общото напрежение е равно на ............
3
В електрическа верига електроните:
4
При успоредно свързване на две еднакви батерии общият ток е сбор от токовете през отделните източници. Например, ако общият ток е I, през всяка батерия ще тече ток  \fracI2 .
5
Кой е схемният знак за източник на напрежение (батерия)?
6
Успоредно свързване се използва, когато ни е необходим източник, който да работи по-дълго.
7
На коя от схемите са показани правилно посоките на токовете в електрическата верига?
8
Как са свързани батериите в двете електрически вериги?
  • Подредете правилно изречението.
9
Волтметрите от фигурата измерват различно напрежение.
10
Какво напрежение измерва волтметърът от фигурата?
11
На фигурата е дадена лампа, която е включена към две успоредно свързани батерии. Какво е напрежението върху лампата от фигурата?
12
Къде е допусната грешка в електрическата верига?
13
Колко е напрежението, което измерва волтметърът на фигурата?
14
Колко е токът, който измерва амперметърът от фигурата?
15
Всяка от батериите на фигурата е с напрежение 4,5 V. Лампите са еднакви и са предназначени за напрежение 4,5 V. Какво ще се случи във всяка от веригите?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (31)
feedback
feedback