logo

Тест: Обобщено-лично изречение. Уча се да създавам разнообразни изказвания на руски език

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Когато формулираш обобщено-лично изречение, споменаваш конкретния вършител на действието.
2
Коя глаголна форма ще използваш, за да конструираш обобщено-лично изречение?
3
Когато създаваш едно обобщено-лично изречение, може да използваш глагол в минало, сегашно или бъдеще време – в зависимост от ситуацията, която искаш да опишеш.
4
Избери подходящата глаголна форма за изречението:
  • Русское царство [...] Иван Грозный.
5
Коя глаголна форма ще избереш за това изказване:
  • Русское царство [...] в тысяча пятьсот сорок седьмом году.
6
Коя глаголна форма ще звучи адекватно в състава на това изречение?
  • Через два часа по телевизору [...] последние новости.
7
Подреди елементите, за да конструираш смислено изказване.
8
Подреди елементите, за да образуваш две комуникативни изречения.
9
Попълни подходящата форма на глагола создать.
10
Попълни подходящата форма на глагола открыть (да открия, св. вид):
11
Подреди елементите, за да формулираш две съобщения.
12
Подреди елементите, за да образуваш две изказвания.
13
Как ще кажеш на руски език: Във вестниците пишат за актуалните проблеми на политиката, екологията и културата?
14
А как ще формулираш на руски: Първото в света колело е направено през хиляда осемстотин осемдесет и четвърта година?*
  • *бг., е направено - рус., тук: мин. вр., III лице, мн. ч. от сделать;
  • *Годината следва да се изпише с думи.
  • *Тук ще използваш предложен падеж за време.
15
Как ще формулираш това съобщение на руски: След две години на тази улица ще построят нов блок?*
  • *бг., блок - рус., дом, м. р. ед. ч., И. п.;
  • *бг., да построя - рус., построить, инф., св. вид;
  • *Тук ще използваш предложен падеж за място и винителен падеж за време.

Описание на теста

В този онлайн тест по руски език за ниво А2 ще се научиш да формулираш обобщено-лични изречения. Кога ще ти се наложи да образуваш обобщено-лично изречение? Когато вършителят на действието е неизвестен или не ни интересува. В такова изказване ни интересува самото събитие или мястото, или пък времето на случването, но не и вършителят. Тук ще усвоиш конкретните инструменти: обобщена глаголна форма за III лице, множествено число. Ще си припомниш и употребата на някои падежи за означаване на време и място. Да започваме?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се