logo

Тест: Как да преобразуваме пряка реч в непряка

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За да можеш да преобразуваш пряка реч в непряка, ще използваш глаголите спросить и попросить. Вярно ли е следното твърдение:
 • Глаголите спросить и попросить са синоними.
2
Какво означава глаголът попросить?
3
Какво означава глаголът спросить?
4
В пряката реч често ще използваш повелително глаголно наклонение, за да накараш някого да направи нещо. Избери формите за повелително наклонение на глагола сказать.
5
Как ще пресъздадеш репликата? Избери подходящия съюз и глаголна форма:
 • [Андрей]: - Скажи, пожалуйста, нашей преподавательнице, что я опоздаю на полчаса.
 • Андрей попросил, [...] я [...] нашей преподавательнице, что он опоздает на полчаса.
6
Как ще пресъздадеш тази реплика? Избери подходящата форма на личното местоимение:
 • [Андрей]: - Дайте мне, пожалуйста, один билет.
 • Андрей попросил, чтобы кассирша дала [...] один билет.
7
Подреди елементите, за да образуваш две изречения.
8
Попълни подходящата форма на глагола ответить (да отговоря) в минало време и липсващия съюз:
 • [Я]: - Лекции начинаются в десять часов.
9
Попълни подходящата форма на глагола спросить в минало време и подходящата съюзна дума, за да пресъздадеш тази реплика:
 • [Таня]: - У нас будут сегодня лекции?
10
Подреди елементите, за да формулираш две изречения.
11
Възстанови оригиналната реплика от преразказа. Попълни съответните глаголи в подходящата им форма*:
 • Прохожий сказал, чтобы она шла прямо по этой улице, потом налево по бульвару. Он сказал, что тогда она увидит здание театра.
 • *Когато разговаряш с непознат минувач, ти и той ще използвате учтива форма на обръщение - II лице, мн. ч. на съответните глаголи.
12
Преобразувай репликата в непряка реч, като попълниш липсващия съюз и подходящата форма на подчертания глагол:
 • [Андрей]: – Дайте мне, пожалуйста, один билет.
13
Образувай четири комуникативни изказвания, като ги свържеш с подходящата по смисъл съюзна дума.
14
Пресъздадай репликата на Таня към Иван на руски език*.
 • [Таня]: - Позвони нашему менеджеру и объясни причину своего отсутствия.
 • *За да въведеш казаното в молбата, използвай глагола попросить.
 • *Сложи запетая пред съюза и добави Иван като събеседник на Таня.
 • *Помисли дали не трябва да замениш притежателното местоимение наш. А в кой падеж е то? Дали менеджер не е адресат на действието тук?
15
Преразкажи репликата на руски*.
 • [Иван]: Сейчас позвоню.
 • *За да въведеш казаното в репликата, използвай глагола сказать.
 • *Ако се чудиш дали да добавиш лично местоимение пред второто сказуемо в изречението, отговорът ще бъде не, защото вършителят на двете действия е един и същ и е вече посочен в началото на изказването.

Описание на теста

В този онлайн тест по руски език за ниво А2 ще се научиш да преобразуваш пряка реч в непряка. Какви средства ще използваш, за да преразкажеш нещо, да пресъздадеш нечие изказване? От полза ще са ти някои важни глаголи, с помощта на които да въведеш казаното: Той каза/помоли/попита... След това ще добавиш и свързващ елемент: съюз, въпросителна частица или съюзна въпросителна дума. А как ще преобразуваш нечия молба, например: Кажи на преподавателката, че ще закъснея? В молбата имаш повелително наклонение. Как ще го преразкажеш на руски език? Ето тук идва най-интересното... Точно сега ще имаш възможността да използваш наученото от видео урока и за пореден път да си докажеш: Да! Мога и това!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се