logo

Тест: Как да създадем сложно изречение с помощта на съюзната дума "чей"

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Съюзната дума чей има различни падежни форми.
2
По кои граматични категории се променя съюзната дума чей?
3
Кой ориентир ще избереш за подходящата форма на подчертаната съюзна дума?
  • Я не знаю, к [чей] друзьям он ходил в гости вчера вечером.
4
В кой падеж е подчертаното съществително?
  • Я не знаю, к [чей] друзьям он ходил в гости вчера вечером.
5
Когато съгласуваш съюзната дума чей с неодушевено съществително от м. р. ед. ч., В. п. или съществително в мн. ч., В. п., падежната форма на съюзната дума ще съвпадне с формата за:
6
Когато съгласуваш съюзната дума чей с одушевено съществително от м. р. ед. ч., В. п. или съществително в мн. ч., В. п., падежната форма на съюзната дума ще съвпадне с формата за именителен падеж.
7
Подреди елементите, за да образуваш две изречения.
8
Попълни подходящите форми на съюзната дума чей:
9
Подреди елементите, за да създадеш две изказвания.
10
Кои форми на съюзната дума чей ще попълниш, за да е вярно?
11
Подреди правилно изреченията.
12
Попълни съюзната дума чей в подходящата форма.
13
Свържи елементите и създай четири комуникативни изречения.
14
Как ще кажеш на руски език: Познах чий телефон той намери под чина*?
  • *Добави и съответните лични местоимения пред двете сказуеми.
  • *Сложи запетая пред съюзната дума.
15
Как ще формулираш това изречение на руски: Не знам на кого са тези вестници*?
  • *Добави и съответното лично местоимение пред глагола в руското изречение.
  • *Сложи запетая пред съюзната дума.
 

Описание на теста

С този тест по руски език за ниво А2 ще се научиш да създаваш сложни изречения с помощта на съюзната дума чей. Как ще кажеш на руски: Не знам на кого са тези вестници? Тук съчетанието на кого ще преведем с помощта на въпросително-относителното местоимение чей. И това местоимение ще играе ролята на съюзна дума в изказването. А дали тази съюзна дума си променя формата? Защо и кога? Как ще избереш подходящата форма за нея? Може би трябва да анализираш и другите думи в словосъчетанието? Точно тези умения предстои да усъвършенстваш тук. Пълен напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се