logo

Тест: Сложно изречение с думата "который" в родителен падеж

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Когато свързваш две изречения с помощта на думата „который“, по какви граматични категории ще промениш речниковата ѝ форма?
2
С помощта на думата „который“ въвеждаш подчинено изречение, което пояснява името (съществително, прилагателно) в главното изречение.
  • Вярно ли е твърдението: „Родът, числото и падежът на поясняващата дума „который“ зависят от съответните граматични белези на съответното име в главното изречение“?
3
По какви критерии ще се ориентираш за избора на подходящия род и число за думата „который“ в едно сложно изречение?
4
Избери подходящото продължение на правилото:
  • Падежът на думата „который“:
5
Кои са формите за родителен падеж, единствено число?
6
Пред свързващата дума „который“ в родителен падеж понякога трябва да добавяш и предлози.
7
Попълни подходящата форма на свързващата дума „который“.
8
Подреди елементите, за да създадеш две информативни съобщения.
9
Попълни подходящата форма на думата „который“.
10
Подреди елементите и образувай две изречения.
11
Подреди елементите, за да конструираш две комуникативни изказвания.
12
Попълни подходящата форма на думата „который“ и съответния предлог.
13
Свържи елементите и създай четири изречения.
14
Как ще кажеш на руски език: „Видях своя приятел, който утре има рожден ден“?*
  • *Не забравяй да добавиш и съответното лично местоимение преди глагола.
15
Как ще формулираш това изказване на руски: „Искам да ти разкажа за екскурзията, от която се върнах преди три дни“?*
  • *Не забравяй да добавиш и съответното лично местоимение преди сказуемото в главното изречение. Може да изпуснеш местоимението пред сказуемото в подчиненото изречение обаче, но само ако вършителят на действието е един и същ и в двете части на сложното изречение.

Описание на теста

В този тест по руски език за ниво А2 ще се научиш да конструираш разнообразни дълги и сложни изречения с помощта на свързващата дума „который“ в родителен падеж. С помощта на думата „который“ („който“) въвеждаш подчинено изречение, което пояснява името (съществително, прилагателно) в главното изречение. А самата тази дума се променя по род, число и падеж. За всяка такава промяна си има точно определени причини. Но кои са те? Точно на тези въпроси ще отговориш сега. Да започваме?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се