logo

Тест: Родителен падеж при прилагателните имена, притежателните и показателните местоимения в мъжки род, единствено число

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой от изброените варианти подхожда на изречението: „У [...] сейчас выставка.“?
2
Коя падежна форма на словосъчетанието ще избереш за това изказване: „У Кати завтра [...].“
3
Избери правилната падежна форма на липсващото словосъчетание: „У меня нет [...] телефона.“
4
Ако все още нямаш изграден усет към подходящото падежно окончание при прилагателните имена, притежателните и показателните местоимения, какъв ориентир ще избереш?
5
Кои притежателни местоимения НЕ си променят формата в нито един от падежите?
6
В кое изречение употребата на глагола „есть“ е уместна?
7
Попълни липсващите елементи, за да кажеш на руски език: „Нашият преподавател днес има конференция.“
8
Попълни липсващите елементи, за да кажеш на руски: „Този популярен художник има много добри картини.“
9
Подреди елементите така, че прилагателното да си намери подходящото окончание.
10
Попълни липсващите думи и окончание за съществителното име, за да изразиш на руски следното: „Нямам зелен зимен пуловер.“
11
Подреди елементите, за да образуваш две цели изказвания.
12
Попълни липсващите елементи, за да кажеш на руски език: „Брат ѝ има светлосини очи.“
13
Свържи въпросите с подходящите отговори.
14
Как ще кажеш на руски език: „Баща ми има спокоен характер и приятно лице.“?
15
Как ще кажеш на руски: „Аз нямам този последен английски речник.“?

Описание на теста

С днешния тест по руски език за ниво А2 ще затвърдиш употребата на родителния падеж в конструкциите: „У меня есть [...]“, „У меня нет [...]“. Ще ги употребяваш често, например когато искаш да кажеш какво имаш и какво нямаш. Тук ще усвоиш и окончанията на прилагателните имена, притежателните и показателните местоимения в родителен падеж, единствено число. Тези умения са ти необходими, за да характеризираш лицето притежател след предлога „у“ или отсъстващия предмет след сказуемото „нет“. И помни, че падежните окончания при тези части на речта са съобразени изцяло с падежната форма на съществителното в словосъчетанието. Смело към теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се