logo

Тест: Инструмент на действието. Творителен падеж при съществителните и прилагателните имена

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Едно от значенията на творителния падеж е инструмент на действието.
2
Какъв предлог ще вмъкнеш между сказуемото и инструмента на действието тук: „Я пишу [...] ручкой“?
3
Избери подходящата дума или словосъчетание за това изречение: „Художник рисует [...]“.
4
Коя дума или предложно-именно съчетание подхожда на това изказване: „Художник рисует [...]“?
5
Избери подходящото словосъчетание изречението: „Она пишет [...]“.
6
Кое от словосъчетанията ще звучи граматически адекватно в състава на това изказване: „Он рисует [...]“?
7
Попълни подходящите окончания.
8
Подреди елементите, за да образуваш две изречения.
9
Попълни липсващите окончания.
10
Подредиш елементите, за да създадеш комуникативни изречения.
11
Какви окончания ще попълниш тук*?
  • *рус. кофе, м.р., ед.ч., И.п. – бг. кафе (напитка). Съществителното запазва една и съща форма във всичките падежи, но прилагателното в словосъчетанието ще приеме формата за творителен падеж.
12
Подреди и тези елементи в две смислени изказвания*:
  • *рус., булавка, ж.р., ед.ч., И.п. – бг., безопасна игла
13
Свържи прилагателното с подходящото окончание, за да оформиш четири изречения*:
  • *рус., микроволокнистая тряпочка, ж.р., ед.ч., И.п. – бг., микрофибърна кърпичка
14
Как ще кажеш на руски език: „Те ни почерпиха със силно черно кафе“*?
  • *рус. кофе, м.р., ед.ч., И.п. – бг. кафе (напитка). Съществителното запазва една и съща форма във всичките падежи, но прилагателните в словосъчетанието ще приемат формата за творителен падеж.
15
Как ще формулираш такова изказване на руски: „Днес сутринта почистих стаята си с прахосмукачка“*?
  • *Не забравяй да добавиш и съответното лично местоимение пред сказуемото в руското изречение.

Описание на теста

С днешния ни тест по руски език за ниво А2 ще се научиш да говориш за инструмент на действието с помощта на творителния падеж. Например, когато пишеш с химикалка, химикалката е инструментът на твоето действие. Ако формулираш такова изречение на руски език, то инструментът ще приеме формата на творителния падеж. В българския език инструмента на действието въвеждаме с помощта на предлога „с“. А пък в руския език за тази работа си имаме падежно окончание – затова няма нужда от никакъв предлог в такава конструкция. И ще си с няколко крачки напред само с един тест!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се