logo

Тест: Какъв изпит имаш днес? Дателен падеж при съществителните и прилагателните имена в значение "определение"

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кой падеж трябва да е подчертаното словосъчетание тук: „Завтра мы будем сдавать экзамен по [русский язык]“?
2
Коя е подходящата падежна форма на съществителното за изречението: „Вчера мы сдавали экзамен по [...]“?
3
Коя форма на прилагателното ще избереш за изречението: „Вчера я сдала экзамен по [...] языку“?
4
След кой предлог ще използваш дателен падеж в значение „характеристика/определение“?
5
Кои три изречения може да завършиш по този начин: „... болгарской литературе“?
6
Кои от тези две изречения ще завършиш по този начин: „... по классической литературе“?
7
Попълни липсващия предлог и окончания.
8
Кой предлог и какви окончания ще добавиш тук*?
  • *Внимавай с избора на окончанието за прилагателното древний (м.р. ед.ч., И.п.), чиято основа завършва на мека съгласна -н-.
9
Подреди елементите, за да създадеш две изречения.
10
Попълни подходящия предлог и окончания.
11
Подреди елементите, за да образуваш две изказвания.
12
Подреди елементите, за да оформиш две правилни изказвания.
13
Свържи елементите, за да създадеш цели четири изречения.
14
Как ще кажеш на руски език: „Утре ще държим изпит по испански език“?*
  • *Не забравяй да добавиш и съответното лично местоимение пред глагола в руското изречение.
15
Как ще формулираш такова изказване на руски: „Вчера имахме тест по физическа география“?

Описание на теста

В днешния тест по руски език за ниво А2 ще се научиш да даваш характеристика на предмети с помощта на дателния падеж. Например, ако искаш да кажеш на руски: „Днес ще държа изпит по английски език“, то словосъчетанието след предлога „по“ ще приеме формата на дателния падеж. Словосъчетанието „по английски език“ характеризира съществителното „изпит“. Такава конструкция ще използваш след руските думи „экзамен“, „тест“, „упражнение“, „учебник“, „лекция“, когато искаш да определиш и уточниш тяхната същност. Тук ще упражниш и много нови думи за учебни предмети, както и техните окончания в дателен падеж. Да започваме?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се