logo

Тест: Как да изразим желание, цел и необходимост от действие с помощта на съюза "чтобы"

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от глаголните форми ще избереш за това изречение?
 • Я хочу [...] роман „Мастер и Маргарита“ на русском языке.
2
Пред съюза чтобы слагаме запетая.
3
Кой съюз и коя глаголна форма ще избереш за изречението:
 • Я хочу, [1] мой брат [2] роман „Мастер и Маргарита“ на русском языке.
4
Избери подходящия съюз и глагол за това изказване:
 • Я приехал в Берлин, [1] [2] город.
5
Избереш подходящия съюз и глагол за конструкцията, ако има подходящ.
 • Я приехал в Берлин к своей сестре, [1] она [2] мне город.
6
Кой от вариантите ще звучи адекватно в състава на това изказване:
 • Чтобы [1] умным, надо [2] каждый день.
7
Подреди елементите, за да създадеш две комуникативни изречения.
8
Попълни липсващия съюз и подходящата форма на глагола пойти.
9
Подреди елементите, за да образуваш две смислени изречения.
10
Попълни подходящия съюз и подходящата форма на глагола поискать (да потърся).
11
Подреди елементите, за да оформиш цялостно изказване*:
 • *Препинателните знаци са изпуснати, за да не улесняват твоята задача излишно.
12
Попълни подходящите думи, за да изразиш необходимост от действие на руски език.
13
Свържи елементите и създай четири изказвания.
14
Как ще формулираш на руски език: Дойдох в Москва при брат си, за да ми покаже града?*
 • *Добави и съответните лични местоимения пред глаголите в изречението на руски.
 • *Руският еквивалент на местоимението ми ще заеме мястото след глагола.
 • *Не забравяй да сложиш запетая пред съюза чтобы.
15
Как ще кажеш на руски: Искам сестра ми да се научи да кара кола.*
 • *Ако се чудиш кои думи да използваш, се върни към въпрос №13.
 • *Не забравяй да добавиш и съответното лично местоимение пред първото сказуемо в изречението.
 • *Не забравяй да сложиш запетая пред съюза чтобы.
 • *В изречението имаш две сказуеми: първото изразява желанието (искам), второто изразява предмета на желанието (да се научи да кара). В състава на второто сказуемо имаш два глагола - първият ще приеме форма за минало време, вторият ще остане в инфинитив.

Описание на теста

В днешния тест по руски език за ниво А2 ще се научиш да изразяваш желание, цел и необходимост от действие с помощта на съюза чтобы. Например: Искам да... или: Искам сестра ми да... Как ще пресъздадеш такива конструкции на руски? Начинът, по които изразяваме това, значително се различва от този в българския език. В теста ще овладееш употребата на съюза чтобы, инфинитива и миналото време на глагола. Тук също така ще срещнеш нови думи и изрази. И не забравяй да се похвалиш със своя успех в коментарите под теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се