logo

Тест: Как да създадем сложно изречение с помощта на съюзи, съюзните думи "где", "куда", "откуда", "когда", "как" и частицата "ли"

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Избери три съюзни думи, които означават място*:
 • *Сравни: място, време и начин.
2
Съюзните думи где и куда означават едно и също и няма значение коя от двете ще използваш.
3
Коя от съюзните думи означава статично място на действието/местоположение?
4
Коя съюзна дума означава място като изходна точка на нечие движение?
5
Една от изброените съюзни думи означава място като динамична посока на движение. Коя е тя?
6
Съюзните думи как и както в българския език се превеждат по един и същи начин на руски.
7
Кой съюз ще оформи смислено изказване? Свържи елементите*:
 • *Тук запетаите се слагат на същия принцип, както и в българския език.
8
Попълни липсващите елементи, за да кажеш на руски: Не само че учих, но и четох списание.
9
Как ще пресъздадеш тези изказвания на руски? Попълни липсващите съюзни думи за начин:
 1. Кажете ми, моля, как да стигна до летището.
 2. Искам да се науча да говоря на руски така, както говори нашата учителка.
10
Подреди елементите, за да създадеш две изречения.
11
Попълни необходимите съюзни думи за време, за да кажеш на руски:
 1. Кажете ми, моля, кога започва лекцията.
 2. Когато пристигнах в университета, лекцията вече беше свършила.
12
Сега попълни липсващите съюзни думи за място, за да кажеш на руски следното:
 1. Искам да отида в Берлин, където учи брат ми.
 2. Искам да отида в Берлин, където наскоро се премести брат ми.
 
13
Свържи въпросите със съответните отговори.
14
Как ще формулираш това изказване на руски език: Не знам дали ще мога да стигна навреме до летището*?
 • *бг., ще мога - рус., смогу, I лице, ед. ч., бъд. вр.;
 • *Понеже акцентът на съмнението тук е върху глагола смогу, въпросителната частица ще заеме мястото след него. А след въпросителната частица сложи и съответното лично местоимение.
 • *бг., навреме - рус., вовремя;
 • *бг., да стигна до какво?- рус., инф., добраться до чего? (Р. п.);
 • *Вторият глагол от съставното сказуемо - ще мога да стигна - остава в инфинитив на руски език – спряга се само първият глагол.
 • *Сложи запетая пред смогу.
15
Как ще кажеш на руски: Искам да отида в Берлин, откъдето наскоро се върна брат ми.*?
 • *Сложи съответното лично местоимение пред сказуемото в главното изречение.
 • *бг., да отида - рус., поехать, инф.;
 • *Вторият глагол от съставното сказуемо в главното изречение ще остане в инфинитив - спряга се само първият глагол.
 • *бг., наскоро - рус., недавно.
 • *Сложи запетая пред съюзната дума.

Описание на теста

В този тест по руски език за ниво А2 ще се научиш да образуваш сложни изречения с помощта на някои съюзи, съюзните думи где, куда, откуда, когда, как и частицата ли. Всички тези елементи си имат ясно определени функции в твоето изказване. Дали искаш да съединиш две прости изречения в едно? Или да ги противопоставиш? Или пък искаш да изясниш времето, начина или мястото на някакво действие? В руския език има различни средства за изразяване на място и това зависи от динамиката в изречението. Дали говориш за статично местоположение, посока или пък за изходна точка на движение? За всяка от тези ситуации си има конкретни речеви инструменти. Да се захващаме!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се