logo

Тест: Дателен падеж в значение лице като посока на движението. Глаголите за движение "подъехать" и "подойти"

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои два реда съдържат верните възможни варианти за продължение на изречението „Я иду [...]“?
2
Кои два реда съдържат верните варианти за продължение на това изказване: „Мы пойдём [...]“?
3
Избери подходящото продължение на изречението: „В прошлую субботу мы ездили...“
4
Когато говорим за посока на движението след глаголите „подъехать“ и „подойти“, мястото ще приеме формата на винителния падеж, а лицето – формата на дателния.
5
Избери две възможни продължения на изречението:
  • Мы подошли:
6
Как ще разбереш каква форма на прилагателното е подходяща за това изказване: „Завтра утром я пойду к [зубной] врачу“?
7
Подреди елементите, за да създадеш две изречения.
8
Попълни липсващия предлог и подходящите окончания.
9
Попълни подходящите предлог и окончания.
10
Подреди елементите, за да създадеш две изречения.
11
Попълни липсващия глагол и подходящите окончания.
12
Какви липсващи елементи ще попълниш?
13
Свържи елементите, за да образуваш четири изречения.
14
Как ще кажеш на руски език: „След два часа ще наближим града ви“?*
  • *Не забравяй до добавиш съответното лично местоимение пред глагола в руското изречение.
15
Как ще кажеш на руски: „В музея тя се приближи към старинния експонат“?*
  • *Не забравяй до добавиш съответното лично местоимение пред глагола в руското изречение.
  • *бг., експонат – рус., экспонат, м.р. ед.ч., И.п.

Описание на теста

В този тест по руски език за ниво А2 ще усвоиш дателния падеж в значение посока на движението. Посоката на движението в руския език може да изразиш и с помощта на винителния падеж. Но кой от двата падежа ще избереш? Посоката на движението може да е място, а може да е лице – сравни: „Отивам в библиотеката“ и „Отивам при приятел“. При някои глаголи мястото приема формата на винителния падеж, а лицето – формата на дателния. А пък при глаголите „подойти“ и „подъехать“ и лицето, и мястото приемат окончание за дателен падеж. Да започваме?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се