logo

Тест: Как да създадем сложни изречения с помощта на съюзите "если", "хотя", "потому что" и "поэтому"

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Избери подходящия съюз за изказването: [...] я окончу университет, то я найду себе хорошую работу.
2
Избери подходящите глаголни форми за това изречение:
  • Если бы я [1] университет, то я [2] бы себе хорошую работу.
3
Кой съюз ще звучи адекватно в състава на изречението: [...] я уже окончил университет, я не спешу искать себе работу?
4
Ако размениш местата на двете прости изречения, ще промениш смисъла на цялостното изказване:
  • Меня не наняли на работу, хотя я прошёл собеседование.
5
С помощта на кой съюз ще съединиш частите на това сложно изречение: На пляже было мало людей, [...] погода была холодная и дождливая?
6
Кой от съюзите ще избереш за такова изказване: Погода была холодная и дождливая, [...] на пляже было мало людей?
7
Подреди елементите, за да формулираш две цялостни изречения.
8
Попълни липсващите елементи, за да изразиш нереално условие.
9
Попълни липсващия съюз.
10
Подреди елементите, за да образуваш комуникативно изречение*:
  • *Препинателните знаци са изпуснати, за да превърнат задачата в интересно за теб предизвикателство. ;)
11
Подреди частите на това изказване*:
  • *Препинателните знаци са изпуснати и тук, за да не улесняват прекалено задачата.
12
Попълни правилния съюз.
13
Свържи елементите, за да създадеш четири смислени изречения.
14
Как ще кажеш на руски език: Ако бях завършил университет, щях да си намеря добра работа*?
  • *Започни изречението така: Если бы...
  • *Във втората част на изречението частицата бы ще заеме мястото след глагола.
  • *Добави по едно лично местоимение пред глаголите в двете прости изречения.
15
Как ще формулираш това изказване на руски: Още не съм завършила университет, затова не съм си намерила добра работа*?
  • *Започни изречението така: Я ещё не...
  • *Добави лично местоимение и пред глагола във втората част на сложното изречение.

Описание на теста

В този онлайн тест по руски език за ниво А2 ще се научиш да създаваш сложни изречения с помощта на съюзите если, если бы, хотя, потому что и поэтому. Дали ще ти се наложи да ги използваш? Да! Когато говориш за реално или нереално условие: ако.., то... или: ако бях.., щях да... Или когато говориш за причина и следствие и искаш да ги обединиш в едно сложно изречение, че и да създадеш логическа връзка между тях. А как ще пресъздадеш съюза макар че на руски? Точно тук ти предстои да усвоиш всички тези инструменти. И ще си няколко крачки напред само с един тест!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се