logo

Тест: Как да създадем сложно изречение с помощта на съюзните думи "что" и "кто"

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Съюзът что (че) се променя по падеж.
2
Съюзните думи что (какво) и кто (кой) се променят по падеж.
3
В кой падеж ще сложиш подчертаната съюзна дума тук: Учитель показал нам, для [что] используют принтер объёмной печати?
4
В кой падеж ще сложиш подчертаната съюзна дума: Скажи мне, [кто] я должен послать это письмо?
5
Съюзната дума что има еднакви форми във винителен и:
6
В кои два падежа съюзната дума кто има еднакви форми?
7
Попълни подходящите падежни форми на съюзната дума кто:
8
Подреди елементите, за да създадеш две изречения.
9
Попълни подходящите падежни форми на съюзната дума что:
10
Кои падежни форми на съюзната дума кто ще попълниш, за да е вярно?
11
Подреди елементите, за да образуваш две смислени изречения.
12
Попълни верните падежни форми на съюзната дума что.
13
Свържи елементите, за да формулираш четири комуникативни изказвания.
14
Как ще кажеш на руски език: Кажи ми на кого трябва да пратя това писмо*?
  • *бг., да пратя - рус., послать, инф.;
  • *Добави и съответното лично местоимение пред сказуемото в подчиненото изречение.
  • *Не забравяй, че в руския език слагаме запетая пред съюзните думи.
15
Как ще формулираш това изказване на руски*: Учителят ни показа за какво се използва 3D принтер?
  • *бг., 3D принтер – рус., принтер объёмной печати или 3D-принтер, м. р. ед. ч., И. п.;
  • *Не забравяй, че в руския език слагаме запетая пред съюзните думи. Ако пред съюзната дума има предлог, слагаме запетая пред предлога.
  • *бг., се използва - рус., тук: използвай средствата за формулиране на обобщено-лично изречение - III лице, мн. ч., сег. вр. от глагола использовать. За повече информация се върни към предходния урок ;)

Описание на теста

В днешния тест по руски език за ниво А2 ще се научиш да образуваш сложни изречения с помощта на съюзните думи что и кто. Те ще ти влязат в употреба, когато искаш да изясниш нещо: Учителят ни показа за какво се използва... или: Казах ти кого видях... Тези съюзни думи се променят по падеж в руския език. И падежната им форма зависи от структурата на подчиненото изяснително изречение. За такива структури и употреба на падежите сме говорили в предишните уроци. Сега ще имаш възможност да използваш тези знания, за да конструираш по-сложни изказвания. Да започваме!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се