logo

Тест: Подойти, подъехать, подходить или подъезжать? Глаголи за движение. Дателен падеж в значение посока на движението

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои от глаголите са от свършен вид?
2
Кои глаголи означават придвижване пеша?*
  • *Сравни: придвижване пеша и придвижване с превозно средство.
3
С помощта на кои глаголи може да съобщиш за движение в момента на говоренето – в сегашно време?
4
Кои глаголи може да използваш, когато говориш за еднократно движение?
5
Кои от глаголите ще използваш, когато съобщаваш за продължително движение, прекъснато от някакво събитие?
6
Кои глаголи ще използваш, когато говориш за събитие, което е настъпило, след като е приключило движението?
7
Попълни подходящата форма на липсващия глагол*:
  • *Избери между: подойти, подъехать, подходить и подъезжать.
  • *Ориентирай се по времето и вида на другите глаголи в изречението, както и по думите, които посочват времето или честотата на действието.
8
Попълни подходящия глагол, за да съобщиш за движение в сегашно време*:
  • *Избери между: подойти, подъехать, подходить и подъезжать.
9
Подреди елементите, за да създадеш две комуникативни съобщения*:
  • *Ориентирай се по времето и вида на другите глаголи в изречението и/или по думите, които посочват времето или честотата на действието.
10
Попълни подходящия глагол, за да съобщиш за еднократно движение пеша в бъдеще време*:
  • *Избери между: подойти, подъехать, подходить и подъезжать.
11
Кой глагол ще попълниш*?
  • *Избери между: подойти, подъехать, подходить и подъезжать.
  • *Ориентирай се по думите, които съобщават времето или честотата на действието.
 
12
Подреди елементите, за да образуваш две изречения.
13
Свържи елементите, за да създадеш четири изречения.
14
Свържи елементите, за да образуваш четири цели съобщения.
15
Как ще кажеш на руски език: „Вече наближавам Бургас“?*
  • *Избери между: подойти, подъехать, подходить и подъезжать.
  • *Не забравяй и съответното лично местоимение – в този случай то ще заеме място в началото на изречението.

Описание на теста

В днешния тест по руски език за ниво А2 ще се научиш как и кога да употребяваш глаголите за движение „подойти“, „подъехать“, „подходить“ и „подъезжать“. Кои от глаголите означават придвижване пеша, а кои – придвижване с превозно средство? Кои от тях са от свършен вид, а кои – от несвършен? Видът на глагола е пряко свързан и с глаголното време. Например в сегашно време може да използваш само глаголите от несвършен вид. А пък ако спрегнеш глагол от свършен вид, ще получиш бъдеще просто време. Несвършеният вид означава многократност или продължителност, а свършеният вид – еднократност и завършеност. След теста ще си няколко крачки напред! Да започваме?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се