logo

Тест: Изходна точка на движението. Родителен падеж при прилагателните имена и местоимението "свой"

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кой от случаите ще употребиш родителен падеж?
2
Кои предлози може да използваш, когато говориш за изходна точка на движението?
3
Кой предлог ще избереш за изречението: „Я пришёл [..] почты.“?
4
Какво окончание ще добавиш към съществителното име тук: „Я из Болгари[...]“?
5
Когато говориш за придвижване до далечно място, като друга държава например, може да употребиш както глагола „прийти“, така и глагола „приехать“.
6
Как ще се ориентираш за избора на подходящото окончание за прилагателното име тук: „Мария приехала из больш[...] города“?
7
Попълни липсващите предлог и окончания.
8
Какви окончания и предлог ще попълниш?
9
Попълни подходящите предлог и окончание.
10
Подреди елементите, за да създадеш две изречения.
11
Попълни липсващите окончания.
12
Подреди частите на двете изречения.
13
Свържи елементите, за да образуваш четири пълни комуникативни изказвания.
14
Как ще формулираш ето такова изказване на руски език: „Вчера получих съобщение от своя мениджър“?*
  • *бг., мениджър – рус., менеджер
  • Не забравяй да добавиш съответното лично местоимение пред глагола в руското изречение.
15
А как ще конструираш такова изречение на руски: „Катя дойде от друга държава“?*
  • *бг., държава – рус., страна

Описание на теста

В този тест по руски език за ниво А2 ще се научиш да говориш за изходна точка на движението с помощта на родителния падеж. Например, ако тръгваш отнякъде или получаваш съобщения от някого. За тази работа си има специални инструменти в руския език – предлозите „с“, „из“ и „от“ и падежно окончание за съответното съществително. Ако това съществително е придружено от прилагателно име, прилагателното се съгласува по род, число и падеж със съществителното. Също така, ще усвоиш и окончанията на възвратно-притежателното местоимение „свой“ в родителен падеж. С верните си отговори в теста ще успееш да създадеш различни изказвания. И така ще си няколко крачки напред в руския език!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се