logo

Тест: Настаняване в хотел. Разговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Избери подходящата форма на местоимението за това изказване:
 • Добрый вечер, у [...] есть свободные номера?
2
Коя падежна форма на съществителното е подходяща за това изречение?
 • На сколько [...] Вы хотите остаться?
3
Избери правилните падежни форми на двата елемента за изказването:
 • Я хочу забронировать одноместный номер на [1] [2].
4
Избери подходящите падежни форми на елементите за изречението:
 • – Дайте [1] [2], пожалуйста.
5
Коя падежна форма на съществителното ще звучи адекватно в състава на изказването по-долу?
 • Сколько стоит номер с [...]?
6
Избери правилната форма на прилагателното, която да отговори адекватно на зададения въпрос:
 • – Как можно расплатиться?
 • – Кредитной карточкой и [...].
7
Попълни подходящите окончания на словосъчетанието в множествено число.
8
Попълни липсващия глагол*:
 • *След липсващия глагол виждаш друг глагол в инфинитив. Припомни си кога използваме инфинитив в руския език. Хмм, може би когато изразяваме желание? Винаги може да се върнеш към съответния урок от ниво А1, ако се чудиш.
9
Подреди елементите, за да създадеш две смислени изречения*:
 • *Помисли кой от глаголите е преходен. Кой изисква пряко допълнение във винителен падеж? След това смело използвай новите глаголи в различни речеви ситуации.
10
Коя дума, изразяваща учтивост, е подходяща тук? Попълни верния отговор.
11
Попълни липсващата дума и окончание в това изказване.
12
С коя дума ще попиташ за възможностите за плащане?
13
Кои предлози ще придадат завършен смисъл на изречението? Свържи елементите правилно.
14
Попълни липсващите думи в диалога от видео урока.
15
Попълни липсващите глаголи в диалога от видео урока*:
 • *Първите четири глагола са в инфинитив, а петият е съгласуван с вършителя на действието.
 • *Инфинитивната наставка на първите три глагола е -ть, тук не пропускаме буквата !  И ако някой от глаголите е възвратен, просто добавяш възвратната частица -ся след инфинитивната наставка.
 • *В руския език има една представка с два варианта на изписване: раз- и рас-. Тук ще срещнеш варианта рас-. Кой ли е този глагол? Обзалагам се, че ще се сетиш!
 • *Тук ще срещнеш и един глагол за движение с представката вы-. Сещаш ли се кой е този глагол?

Описание на теста

В този тест по руски език за ниво А2 ще усвоиш нови думи и изрази, които да използваш при настаняване в хотел. Тестовете за това ниво ще те накарат за запомниш конкретните думи и словосъчетания, които са лесни за усвояване и се употребяват често в езика. С други думи, освен анализиращите ти способности, в това ниво тренираме и твоята памет. Запомни ли фразата от видео урока? Точно нея очакваме да видим в твоите отговори. Други варианти също са възможни на места, но по-важното за това ниво е да отговориш вярно, вместо да покажеш разнообразието на своя лексикален запас. Последното ще е по-важно в по-горните нива, след като усвоиш базовите правила и набор от думи. Сега смело напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се