logo

Тест: Дателен, творителен и предложен падеж. Окончания за съществителните имена в множествено число

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кой падеж ще сложиш подчертаните съществителни в това изречение: Вы гуляли по [мосты], [площади] и [парки] Будапешта?
2
В кой от падежите ще сложиш подчертаните съществителни: Вы уже хорошо знакомы с [мосты], [площади] и [здания] Будапешта?
3
Формата на кой от падежите ще приемат подчетраните съществителни: Что интересного вы узнали о Будапеште, о его [мосты], [площади], [здания]?
4
Кои две падежни форми на съществителните ще избереш за изречението: Мы весь день ходили по [...] и [...] города?
5
Избери две падежни форми, които подхождат на изказването: Я хорошо знакома с  [...] и [...] города.
6
Кои две падежни форми на съществителните звучат адекватно в състава на това изречение: Я узнал много интересного о [...] и [...] города?
7
Подреди елементите, за да образуваш две смислени изречения.
8
Попълни подходящите падежни форми на съществителните в множествено число:
 • рус., море, ср. р. ед. ч., И.п. – бг., море
 • рус., река, ж. р. ед. ч., И.п. – бг., река
 • рус., заповедник, м. р. ед. ч., И.п. – бг., резерват
9
Подреди елементите, за да създадеш две комуникативни изречения.
10
Попълни подходящите падежни форми на съществителните в множествено число:
 • рус., море, ср. р. ед. ч., И.п. – бг., море
 • рус., река, ж. р. ед. ч., И.п. – бг., река
 • рус., заповедник, м. р. ед. ч., И.п. – бг., резерват
11
Подреди елементите в две готови за употреба изречения.
12
Какви падежни окончания на съществителните в множествено число ще попълниш?
 • рус., море, ср. р. ед. ч., И.п. – бг., море
 • рус., река, ж. р. ед. ч., И.п. – бг., река
 • рус., заповедник, м. р. ед. ч., И.п. – бг., резерват
13
Свържи елементите, за да създадеш цели четири изречения.
14
Как ще формулираш това изречение на руски език: Вчера се разхождах из улиците на Стария град и съм добре запозната с тези места?*
 • *Не забравяй да добавиш и съответното лично местоимение пред глагола.
 • *бг., тези - рус., эти (мн. ч., И. п.), этими (мн. ч., Т. п.)
15
Как ще кажеш на руски: Много съм чел за паметниците и историческите сгради на Унгария?*
 • *Добави съответното лично местоимение (подлог) в началото на изречението.
 • *Изречението ти трябва да започне така: [Подлог] много [сказуемо]...
 • *бг., исторически - рус., исторические (мн. ч., И. п.), исторических (мн. ч., П. п.)
 • *бг., Унгария - рус., Венгрия (ж. р. ед. ч., И. п.)

Описание на теста

В днешния тест по руски език за ниво А2 ще усвоиш окончанията за множествено число на съществителните имена в дателен, творителен и предложен падеж. Припомни си кога и защо се употребява даден падеж. Ако се чудиш кой падеж да използваш, виж конструкцията на изречението, специфичните глаголи, изрази и предлози. Когато си наясно кой падеж ще употребиш след предлога по за място на движението, например, потърси съответната таблица с окончанията. Хич не са трудни, от теб се иска само малко внимание. И се похвали със своя резултат в коментарите под теста. ;)

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се