logo

Тест: На коя дата? Родителен падеж при редните числителни и съществителните имена за означаване на време

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кои изречения съществителното „июнь“ е в родителен падеж?
2
В кои изречения съществителното „год“ е в родителен падеж?
3
Всички месеци в родителен падеж приемат окончание „-я“ в родителен падеж единствено число.
4
Всички редни числителни приемат окончание „-ого“ в родителен падеж, мъжки и среден род единствено число.
5
В кой ред има само месеци, които приемат окончание „-а“ в родителен падеж, единствено число?
6
Кой ред съдържа само онези редни числителни, които имат окончание „-ого“/„-ой“ в родителен падеж, единствено число?
7
Подреди елементите, за да създадеш две информативни изказвания.
8
Попълни подходящите окончания.
9
Подреди елементите, за да конструираш две изречения.
10
Попълни липсващите окончания.
11
Подреди елементите, за да образуваш две правилни изречения.
12
Попълни подходящите окончания.
13
Свържи елементите, за да създадеш цели четири изказвания.
14
Как ще кажеш на руски език: „Брат ми завърши университета на дванайсети август две хиляди и трета година“?
15
Как ще кажеш на руски: „Роден съм на пети май хиляда деветстотин осемдесет и четвърта година“?*
  • бг., „роден съм“ – рус., „я родился“

Описание на теста

В днешния тест по руски език за ниво А2 ще се научиш да говориш за точна дата с помощта на редните числителни имена в родителен падеж. За тази цел ще използваш и съществителни – в същия този падеж. Например за да кажеш: „Роден съм на 11.03.2003 г.“ – не с цифри, а с думи, разбира се. :) Първи, втори, трети... Септември, октомври, ноември... Ще затвърдиш формите на тези части на речта в родителен падеж. Ще си преговориш и употребата на винителния и предложния падеж в значение „време на действието“. Супер полезни инструменти, с които ще попълниш своя запас от възможности и ще можеш свободно да разполагаш съобщенията във времето. Да не губим повече от него и да започваме?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се