logo

Тест: Съвместни действия. Творителен падеж при съществителните и прилагателните имена

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ако в едно изречение имаш съществително име, съвместно с което се извършва действието, то това съществително ще приеме формата на:
2
Как ще се ориентираш за избора на подходящото окончание на прилагателното в това изречение: „В среду я познакомился с [новый] одноклассником.“?
3
В коя редица са изброени само изходните (речникови) форми на прилагателните имена?
4
Избери прилагателните, чиято основа завършва на твърда съгласна „н“.
5
Коя редица съдържа само формите на прилагателните имена за творителен падеж, м. р. ед. число?
6
Коя редица съдържа само формите на прилагателните имена за творителен падеж, ж. р. ед. число?
7
Подреди елементите така, че да образуваш две изречения.
8
Подреди елементите така, че прилагателното да си намери подходящото окончание*.
  • *рус., школьный, м. р. ед. ч., И. п. - бг., училищен, свързан с училище
9
Попълни подходящия предлог и окончания.
10
Подреди елементите, за да помогнеш на прилагателното да си намери правилното окончание*.
  • *рус., школьный, м. р. ед. ч., И. п. - бг., училищен, свързан с училище
11
Подреди елементите, за да създадеш две правилни изказвания.
12
Попълни липсващия предлог и окончания.
13
Свържи елементите, за да получиш четири изречения.
14
Как ще кажеш на руски език: „Вчера се запознах с известна българска художничка.“*?
  • *Не забравяй да добавиш и съответното лично местоимение пред глагола в руското изречение.
15
Как ще кажеш на руски: „Трябва да се запозная с новия ви учител.“*?
  • *Припомни си, че лицето, изпитващо потребност пред „надо“/„нужно“, приема формата на дателния падеж.
  • *Притежателното местоимение ще застане пред прилагателното име в словосъчетанието.
  • *Притежателното местоимение „ваш“ ще приеме същото окончание в творителен падеж, мъжки род единствено число, както прилагателно с основа на „-ш-“.

Описание на теста

В този онлайн тест по руски език за ниво А2 ще усвоиш окончанията за прилагателните имена в творителен падеж. Преди всичко ще си припомниш защо употребяваме творителен падеж. Този падеж влиза в употреба, когато говориш за съвместни действия след предлог „с“. Лицето, съвместно с което извършваш действието, приема формата на творителния падеж. Това лице може да е лично местоимение или пък съществително име. И когато съществителното име е придружено от прилагателно име, то това прилагателно се съгласува по род, число и падеж със съществителното в словосъчетанието. Точно в такава ситуация ще ти помогнат усвоените с този тест окончания. Да не губим време!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се