logo

Тест: Пътуване с метро. Разговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои два глагола може да използваш във въпроса по-долу, когато се движиш пеша?
  • Извините, как мне [...] до Исторического музея?
2
Кои два глагола може да използваш, ако се придвижваш с превозно средство?
  • Извините, как мне [...] до Исторического музея?
3
Избери два възможни варианта за това изказване:
  • Вам надо сесть на [...].
4
Коя падежна форма на съществителното е подходяща за това изречение:
  • Вам нужно сделать [...] на автобус номер двадцать два.
5
Кой предлог и кой падеж е подходящ за изказването:
  • Вам нужно выйти [1] [2] „Невский проспект”
6
Избери един предлог, който ще звучи адекватно на двете пропуснати места в изказването:
  • Я хочу купить билет [...] автобус [...] неделю.
7
Подреди елементите, за да създадеш две изречения*:
  • *Не отбелязахме основните графични признаци на изречението – главна буква и точка, за да не улесняваме излишно задачата.
  • *В първото подредено изречение съществителното „схема“ трябва да е пряко допълнение, а във второто – подлог.
8
Попълни липсващите предлог и окончания.
9
Подреди елементите, за да образуваш две смислени изказвания.
10
Попълни липсващите елементи – глагол, съюз и предлог.
11
Подреди елементите, за да получиш две изречения.
12
Попълни липсващите окончания и подходящия предлог.
13
Кой предлог ще придаде търсения смисъл на изреченията?
  • Свържи елементите.
14
Попълни липсващите думи и части от думи, за да възстановиш диалога от видео урока.
15
Попълни липсващите думи и части от думи на други места в диалога от видео урока. След това смело използвай научените фрази, когато ти се налага!

Описание на теста

В днешния тест по руски език за ниво А2 ще научиш супер полезни изрази и отделни думи, които да използваш при пътуване с метро, а и всякакви други видове обществен транспорт. Тук ще усвоиш различни глаголи, както и тяхното предпочитание към определени падежи. Първо, горещо ти препоръчваме да гледаш видео урока. В него показваме основните тематични речеви инструменти. Като го изгледаш, главата ти ще бъде пълна с нова информация. И точно този тест ще ти помогне да усвоиш информацията по-добре и по-ефективно. Да, тук тренираме и твоята памет. Какво запомни от видео урока? Опитай се да затвърдиш чутото и видяното. Така ще придобиеш увереност в своите изказвания на руски. Това е целта ни, нали?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се