logo

Тест: Количество. Окончания за съществителните имена в родителен падеж, множествено число

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои две редици съдържат само онези числа и думи, с които може да съчетаваш съществително име в родителен падеж, единствено число?
2
Кои две редици съдържат само такива числа и думи, които може да съчетаваш със съществителни в родителен падеж, множествено число?
3
С кои падежни форми на съществителните имена можеш да съчетаеш числото „25“?
4
В кои изречения може да добавиш формата „раз“?
5
Коя от падежните форми на съществителното ще вмъкнеш в изречението: „В моей семье четыре [...]“?
6
Кои падежни форми на съществителните подхождат за това изказване: „У меня много [...]“?
7
Попълни подходящите падежни форми на съществителните „место“ (1) и „здание“ (2).
8
Добави търсеното окончание за съществителното име, за да създадеш две комуникативни изказвания.
9
Попълни подходящите форми на съществителните „рассказ“ (1) и „книга“ (2).
10
Подреди изреченията така, че съществителното да си намери подходящата форма.
11
Попълни липсващите окончания.
12
Подреди елементите, за да създадеш две изречения.
13
Свържи съществителните с подходящите окончания, за да конструираш четири изречения.
14
Как ще кажеш на руски: „В моето семейство има много хора: шестима братя и пет сестри“?
15
Как ще кажеш на руски: „Ние завършихме училище преди пет години и осем месеца“?

Описание на теста

С този тест по руски език за ниво А2 ще се научиш да говориш за малки и големи количества с помощта на родителния падеж. Вече знаеш, че числителните си имат предпочитания към определени падежи. С 2, 3, 4 ще употребиш съществително в родителен падеж, единствено число. А каква падежна форма ще използваш с числителните 5, 6, 7? Точно тук ще е полезно да научиш окончанията за съществителните имена в родителен падеж, множествено число. Окончанията не са малко, но този тест ще те насочи в правилната посока. Ще затвърдиш основните окончания, както и често употребяваните изключения. И след малко повторение, знанията ти ще се превърнат в умения. Смело напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се