logo

Тест: Характеристика и принадлежност. Родителен падеж при прилагателните имена и притежателните местоимения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кои от случаите може да използваш родителния падеж?
2
Кое окончание ще избереш за съществителното тук: „Это лекция профессор[...] Павлова.“?
3
Как ще избереш подходящото окончание за прилагателното тук: „Вчера я слушал лекцию немецк[...] профессора медицины.“?
4
Какво окончание подхожда на прилагателното в това изречение: „Это лекция немецк[...] профессора медицины“?
5
Когато използваш родителен падеж, за да охарактеризираш предмет на руски език, следва да добавиш и предлог „на“ отпред.
6
Какво окончание ще избереш за притежателното местоимение тук: „У нас нет словаря ваш[...] учительницы.“?
7
Подреди елементите, за да създадеш информативно изказване.
8
Попълни подходящите окончания.
9
Подреди елементите, за да формулираш цялостно изречение.
10
Попълни липсващите окончания.
11
Подреди елементите в едно изречение.
12
Какви окончания ще попълниш в изречението?
13
Свържи елементите, за да образуваш четири изречения.
14
Как ще формулираш това изказване на руски: „Вчера разказвах за книгата на един популярен съвременен български писател“?*
  • *В руския език не употребяваме определителен член (-ят/-ът, -та, -то). Това е така, защото там липсва граматичната категория „определеност-неопределеност“. Затова не бива да употребяваш и „един“ в ролята на неопределителен член в руското изречение.
15
Как ще конструираш на руски: „Катя няма телефонния номер на твоята приятелка“?

Описание на теста

В днешния тест по руски език за ниво А2 ще се научиш да уточняваш своите изказвания с помощта на родителния падеж. Когато искаш да кажеш на руски: „Това е книгата на един български писател.“, уточняваш коя е книгата и ѝ даваш характеристика, а подчертаното словосъчетание ще приеме формата на родителния падеж. А пред самото словосъчетание няма да има предлог „на“. Тази формула ще приложиш и когато искаш да кажеш на кого принадлежи даден предмет: „книгата на моя приятел“. Ще затвърдиш и окончанията на съществителните, прилагателните имена и някои местоимения в родителен падеж единствено число. И с тези 15 въпроса ще си с 15 крачки напред в усвояването на езика! Никак не е малко, нали?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се