logo

Тест: Необходимост, потребност от действие. Дателен падеж при прилагателните имена и показателните местоимения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя падежна форма приема лицето, което изпитва потребност или необходимост пред думите надо или нужно?
2
Избери подходящата падежна форма на словосъчетанието за това изречение: „[...] нужно ходить на уроки русского языка“.
3
Кои две падежни форми на личните местоимения подхождат на това изказване: „[...] надо сделать это упражнение“?
4
Глаголът след надо или нужно се съгласува по лице, род и число с лицето, изпитващо потребност.
5
Коя глаголна форма подхожда на изречението: „Им нужно [...] этот фильм“?
6
Когато искаш за изразиш потребност в минало време, може да използваш:
7
Попълни подходящите окончания.
8
Подреди елементите, за да създадеш информативно изказване*:
  • *Основните белези на изречението – главна буква и точка – са изпуснати умишлено, за да не превръщат предизвикателството в скучна задача.
9
Попълни липсващите думи, за да кажеш на руски: „Той трябваше да нарисува голяма картина“.
10
Подреди елементите, за да конструираш изказване*:
  • *Основните белези на изречението – главна буква и точка – са изпуснати умишлено и тук, за да ти е още по-интересно предизвикателството.
11
Попълни подходящите окончания и думи, за да изразиш потребност от действие в сегашно време.
12
Подреди елементите, за да образуваш изказване*:
  • *Основните белези на изречението – главна буква и точка – са изпуснати умишлено, за да не превръщат предизвикателството в скучна задача.
13
Свържи прилагателното с подходящото окончание и образувай цели четири изречения.
14
Как ще кажеш на руски език: „Този безработен човек ще трябва да си намери работа“?
15
Как ще формулираш на руски: „Тази чуждестранна туристка трябваше да си купи карта на града“?

Описание на теста

В днешния тест по руски език за ниво А2 ще се научиш да говориш за необходимост и потребност от действие с помощта на дателния падеж. Например за да кажеш: „Аз трябва/трябваше/ще трябва да...“ Лицето, изпитващо потребност, ще приеме формата за дателен падеж. Това лице може да е лично местоимение или пък съществително име. А съществителното може да е придружено от прилагателно име или показателно местоимение. В този случай всички тези части на речта ще приемат окончание за дателен падеж. Точно тях ще затвърдиш с този тест. Всичко това с единствената цел да можеш да съставяш разнообразни изказвания на руски. Да видим какъв ще е твоят резултат!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се