logo

Тест: Професии, занимания, интереси. Творителен падеж при съществителните, прилагателните и редните числителни имена

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кой падеж ще е подчертаното словосъчетание в това изречение: „Мой брат – [детский врач]“?
2
Подчертаното словосъчетание трябва да приеме формата на един и същи падеж в следните изречения:
  1. Мой брат – [детский врач].
  2. Мой брат будет [детский врач].
  3. Мой брат был [детский врач].
3
Подчертаното словосъчетание трябва да приеме формата на един и същи падеж в следните изречения:
  1. Мой брат будет [детский врач].
  2. Мой брат был [детский врач].
4
Формата на кой падеж ще приеме подчертаното словосъчетание тук: „Мой брат будет [детский врач]“?
5
Избери подходящата падежна форма за подчертаното словосъчетание: „Мой брат был [детский врач]“.
6
Кой предлог ще използваш в конструкцията: „Я занимаюсь [...] лыжным спортом“.
7
Попълни липсващите окончания.
8
Попълни подходящите окончания*:
  • *Тук словосъчетанието, което означава професия, ще е в мъжки род – той преобладава при професиите, независимо от това дали се отнасят за жена или мъж. Сравни с българския език: „Тя работи като старши асистент“.
9
Подреди елементите, за да получиш две правилни изречения.
10
Какви окончания ще попълниш?
11
Какви окончания ще попълниш в изречението?
12
Подреди елементите, за да създадеш две комуникативни изказвания.
13
Свържи елементите, за да получиш цели четири изречения.
14
Как ще формулираш на руски език: „Сестра ми се интересува от руска класическа живопис“?*
  • *бг., „живопис“ – рус., „живопись“, ж.р., ед.ч., И.п.
15
Как ще кажеш на руски: „Искам да работя като старши асистент в университета“?*
  • *Не забравяй до добавиш и съответното лично местоимение пред сказуемото в руското изречение.
  • *Вторият глагол в състава на сказуемото ще запази изходната си форма – инфинитив – в изречението.

Описание на теста

С днешния онлайн тест по руски език за ниво А2 ще се научиш да използваш творителния падеж в значение „професия“ и „занимание, интерес“. Употребата на един или друг падеж често е предизвикана от глаголите в изречението. Ако използваш съществително име, за да уточниш нечия професия или предмет на занимание с такива глаголи като „работать“ и „заниматься“, то това съществително ще приеме формата на творителния падеж. И ако това съществително е придружено от прилагателно или редно числително име, то всичките компоненти на това словосъчетание ще приемат съответните падежни окончания. Сега е твоят ред да покажеш най-доброто от себе си! ;)

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се