logo

Тест: Място на действието. Предложен падеж при редните числителни имена и показателните местоимения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
След кои предлози за място ще употребиш съществително име в предложен падеж?
2
Пред кои от изброените съществителни ще напишеш предлог „в“ (сравни с предлога „на“)?
3
Кои граматични фактори влияят върху формата на показателното местоимение в изречението „Я живу в этом доме“?
4
Избери подходящата форма на показателното местоимение за изречението „Я живу в [...] квартире*“:
  • *рус., квартира, ж.р. – бг., апартамент, м.р.
5
Съществителното име в предложен падеж със значение „място на действието“ отговаря на въпроса „О чём?“.
6
На какъв въпрос отговаря показателното местоимение в изречението „Они живут в этом доме“?
7
Попълни подходящата форма на редното числително „первый“.
8
Подреди компонентите така, че да оформиш два кратки диалога.
9
Попълни подходящата форма на числителното „третий“.
10
Попълни подходящата форма на прилагателното име „следующий“.
11
Подреди компонентите, за да образуваш диалог.
12
Попълни подходящата форма на числителното „восемнадцатый“.
13
На кой въпрос отговаря маркираната дума?
  • Свържи елементите.
14
Как ще кажеш на руски език: „Ние вечеряме в този нов ресторант“?*
  • *бг., вечерям – рус., ужинать;
  • ужинать – ужинаю, ужинаешь (1-во спрежение);
  • бг., ресторант, м.р. – рус., ресторан, м.р.
  • бг., нов, м.р., ед.ч., И.п. – рус., новый, м.р., ед.ч., И.п.
 
15
А как ще кажеш на руски език: „Той учи* на десетия етаж“?
  • *бг., уча – рус., учиться
  • учиться – учусь, учишься (2-ро спрежение)

Описание на теста

С този тест по руски език за ниво А2 ще научиш как и кога да употребяваш показателното местоимение „этот“, както и редните числителни имена в предложен падеж, единствено число. В ниво А1 разглеждахме много примери за това, че един и същи падеж може да има различни значения. В този тест ще поработим със значението „място на действието“. Тоест, ако искаш да кажеш, че учиш на еди-кое си място, то това място ще приеме формата на предложния падеж. А пък ако искаш да уточниш на кое точно място учиш, ще използваш показателното местоимение във формата на същия този падеж. Това се отнася и за редните числителни имена – например, за да кажеш, че учиш на четвъртия етаж. Да видим какъв ще е резултатът!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се