logo

Тест: Именителен, родителен и винителен падеж. Окончания за съществителните имена в множествено число

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кой падеж ще сложиш подчертаните съществителни в изречението: „Вам нравятся [площади], [здания] и [мосты] Будапешта?“
2
В кой падеж ще сложиш подчертаните съществителни: „Сколько в Будапеште [площади], [здания] и [мосты]?“
3
Избери подходящия падеж за подчертаните съществителни: „Вы любите фотографировать [площади], [здания] и [мосты] Будапешта?“
4
Избери две подходящи падежни форми за изречението: „Мне нравятся [...] и [...] Будапешта.“
5
Кои две падежни форми подхождат на това изказване: „В Будапеще есть много [...] и [...]“?
6
Избери два възможни подходящи варианта за това изказване: „Я сфотографировал [].“
7
Подреди елементите, за да формулираш смислени изречения.
8
Попълни подходящите падежни форми на съществителните в множествено число:
  • рус., море, ср. р. ед. ч., И.п. - бг., море
  • рус., река, ж. р. ед. ч., И.п. - бг., река
  • рус., заповедник, м. р. ед. ч., И.п. - бг., резерват
9
Подреди елементите и образувай две комуникативни изказвания.
10
Попълни подходящите падежни форми на съществителните в множествено число:
  • рус., море, ср. р. ед. ч., И.п. - бг., море
  • рус., река, ж. р. ед. ч., И.п. - бг., река
  • рус., заповедник, м. р. ед. ч., И.п. - бг., резерват
11
Подреди елементите правилно.
12
Попълни подходящите падежни форми на съществителните в множествено число:
  • рус., море, ср. р. ед. ч., И.п. - бг., море
  • рус., река, ж. р. ед. ч., И.п. - бг., река
  • рус., заповедник, м. р. ед. ч., И.п. - бг., резерват
13
Свържи елементите, за да образуваш четири изречения.
14
Как ще кажеш на руски език: „Обичам да снимам улици, сгради и музеи“?*
  • *Не забравяй да добавиш и съответното лично местоимение пред сказуемото в изречението на руски език.
15
Как ще формулираш на руски: „В нашия град има много улици, сгради и музеи“?

Описание на теста

С този тест по руски език за ниво А2 ще усвоиш окончанията за множествено число на съществителните имена в именителен, родителен и винителен падеж. Преди всичко ще си припомниш кога и защо се употребява даден падеж. От предишните уроци вече знаеш, че определени конструкции на изречението налагат употребата на един или друг падеж. Когато си наясно кой падеж да избереш за обект на действието след глагола фотографировать например, следващата ти стъпка ще е да избереш подходящото окончание от съответната таблица. Да видим как ще се справиш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се