logo

Тест: Винителен падеж при притежателните местоимения и местоимението "свой" в значение "обект на действието"

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои два от редовете съдържат само такива глаголи, чието значение предполага употребата на съществително име във винителен падеж със значение „обект на действието“?
2
Избери вярното продължение на правилото:
  • Обектът на действието в изречението „Я рисую свой город“ е съществителното име, а падежната форма на възвратно-притежателното местоимение:
3
Възвратно-притежателното местоимение „свой“ има само една форма за винителен падеж, единствено число, мъжки род.
4
Кои две изречения имат еднакво значение?
5
Избери вярното продължение на правилото:
  • Формите на притежателните местоимения „его“, „её“, „их“:
6
Значението на следните две изречения е еднакво:
  1. „Он любит его бабушку.“
  2. „Он любит свою бабушку.“
7
Попълни подходящата форма на местоименията „твой“ (1), „свой“ (2) в следните изречения:
8
Подреди елементите, за да оформиш две изречения.
9
Попълни подходящите форми на местоименията „наш“ (1), „их“ (2):
10
Напиши формите на местоименията „его“ (1), „ваш“ (2), които подхождат на изреченията:
11
Подреди компонентите, за да конструираш две изказвания.
12
Попълни подходящите форми на местоименията „мой“ (1), „свой“ (2).
13
На кои въпроси отговорят подчертаните местоимения?
14
Как ще кажеш на руски език: „Аз слушам тяхната музика“?*
  • *слушать – я слушаю, ты слушаешь (1-во спрежение)
  • бг., „музика“ – рус., „музыка“, ж.р., ед.ч., И.п.
15
Как ще кажеш на руски език: „Те чакат своя приятел“?*
  • *ждать – я жду, ты ждёшь (1-во спрежение)

Описание на теста

С днешния онлайн тест по руски език за ниво А2 ще усвоиш формите на притежателните местоимения във винителен падеж. Във видео урока акцентирахме върху едното значение на винителния падеж – „обект на действието“. Помни, че такова падежно „поведение“ често се определя от глагола в твоето изказване. А пък „обектът“ на такъв глагол е съществителното име. И притежателното местоимение изцяло се съгласува с такова падежно значение на съществителното, както и с неговия род, и число. А кога можеш да замениш притежателното местоимение с местоимението „свой“, без да променяш смисъла на изречението? С този тест ще придобиеш необходимата увереност в такива изказвания на руски език!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се