logo

Тест: През коя година, месец, седмица? Предложен падеж за означаване на време

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кои изречения е използван предложният падеж за означаване на време?
2
В кои конструкции ще използваш предлог „в“ (сравни с „на“)?
3
Коя форма на съществителното „год“ ще използваш, за да кажеш през коя година се е случило нещо на руски език?
4
За да кажеш, че нещо се е случило през 1985 година на руски език, ще използваш конструкцията, в която:
5
Всички редни числителни имена в предложен падеж имат окончание „-ом“ за мъжки род, единствено число.
6
Какво окончание ще избереш за прилагателното в ето такова изречение: „Я начну изучать русский язык в следующ[...] году“?
7
Как ще изпишеш с думи числото „1996“ в следното изречение:
8
Подреди компонентите, за да образуваш правилни изречения.
9
Как ще кажеш на руски език: „Ваканцията започва през април“?
10
Изпиши с думи числото „2000“ в изречението:
11
Подреди компонентите, за да образуваш две граматически издържани изказвания.
12
Как ще изпишеш с думи числото „1873“ в изречението:
13
Свържи елементите, за да формулираш четири комуникативни изказвания.
14
Как ще кажеш на руски език: „Започнах да уча през две хиляди и тринадесета година“?*
  • *В руското изречение следва да употребиш и съответното лично местоимение преди глагола.
  • Изпиши числото с думи.
15
Как ще кажеш на руски език: „Ще започна да работя през юни“?*
  • *В руското изречение следва да употребиш и съответното лично местоимение преди спрегнатата форма на глагола.
 

Описание на теста

С днешния тест по руски език за ниво А2 ще се научиш да съобщаваш през коя година, месец и седмица се е случило дадено събитие с помощта на предложния падеж. Сигурно забеляза, че всяко едно съществително, прилагателно и числително име, когато стане част от едно изречение, придобива една или друга падежна форма. Може да си остане и във формата за именителен падеж и тогава казваме, че думата си остава в изходната речникова форма. Но не винаги е така. Когато използваш думата „год“, както и съответните числителни имена, или думата „месяц“ и самите месеци, или пък думата „неделя“, следва да им добавиш окончание за предложен падеж. И нека не забравяме и съответните предлози. Е, да започваме?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се