logo

Тест: Употребата на глагола "быть" в сегашно, минало и бъдеще време. Родителен падеж в значение "отсъстващ предмет"

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как ще кажеш на руски език: „Ще имам нов телефон.“?
2
Кой вариант подхожда на изречението „[...] есть дорогой компьютер.“?
3
Кои варианти ще избереш за такова изказване: „У неё [] дорогого компьютера.“?
4
Избери подходящия глагол за изречението: „У них [...] трудные экзамены.“
5
Избери правилната форма на глагола за изказването: „У нас [...] большая квартира.“
6
Кой от вариантите подхожда на изказването: „У них не было [...] номера журнала.“?
7
Попълни нужния глагол и съществително име, за да кажеш на руски език: „След два месеца ще имам дълга ваканция.“*
  • *бг, ваканция, ед.ч. – рус., каникулы, употребява се само в мн.ч.
8
Попълни липсващите думи, за да кажеш на руски: „Преди една година те имаха голяма сива кола.“
9
Подреди елементите, за да създадеш две изречения.
10
А какви липсващи думи ще попълниш, за да кажеш на руски: „Вие никога не сте имали голяма сива кола.“
11
Попълни липсващите елементи, за да кажеш на руски: „Следващата година няма да имам изпити.“
12
Подреди елементите, за да образуваш две изказвания.
13
Свържи елементите, за да направиш четири изречения.
14
Как ще кажеш на руски език: „Брат ми имаше много сериозен проблем.“?*
  • *Родът при съществителните имена с един и същи корен в руския и българския език невинаги съвпада.
15
Как ще изразиш на руски следното: „Тя никога няма да има лоша оценка.“?

Описание на теста

В днешния тест по руски език за ниво А2 ще усвоиш употребата на глагола „быть“ в сегашно, минало и бъдеще време. Ще усвоиш и употребата на отрицателните форми на глагола, както и родителния падеж. Ще използваш този падеж, когато посочваш отсъстващия предмет след „нет“, „не было“, „не будет“. Този предмет може да е съществително име в изречението. И когато го характеризираш или определяш с прилагателно име, притежателно или показателно местоимение, то тези елементи ще се съгласуват по падежна форма, род и число със самото съществително. Когато усвоиш тези базови конструкции, ще придобиеш много повече увереност в различните речеви ситуации. Да не губим време!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се