logo

Тест: Дателен падеж в значение "място на движението"

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Когато говориш за движение, което се случва в рамките на дадено място, то това място ще приеме формата на винителния падеж.
2
Кой предлог може да употребиш пред съществителното име в дателен падеж в значение „място на движението“?
3
След кои глаголи може да използваш дателния падеж в значение „място на движението“?
4
Коя от падежните форми на съществителното ще избереш за изречението: „Я иду в [...]“?
5
Коя падежна форма подхожда на това изказване: „Я учусь в [...]“?
6
Коя е подходящата падежна форма на съществителното за това изречение: „Я хожу по [...]“?
7
Попълни подходящия предлог и окончание, за да упътиш събеседника си.
8
Попълни липсващия предлог и окончание ето тук*:
  • *Внимавай с избора на подходящото окончание за прилагателното вечерний (м.р. ед.ч., И.п.), чиято основа завършва на мека съгласна -н-.
9
Подреди елементите, за да образуваш две изречения.
10
Попълни липсващия предлог и окончания, за да придадеш на изречението комуникативен вид.
11
Попълни липсващите предлози и окончания.
12
Подреди елементите, за да оформиш две изказвания.
13
Свържи елементите, за да създадеш четири изречения.
14
Как ще кажеш на руски език: „Обикаляме из Лондон с кола“*?
  • *Използвай глагола „кататься“.
  • *Не забравяй да добавиш и съответното лично местоимение пред глагола в руското изказване.
15
Как ще кажеш на руски: „Вървете по този коридор надясно“?

Описание на теста

С този тест по руски език за ниво А2 ще се научиш да говориш за „място на движението“ с помощта на дателния падеж. Досега говорихме за винителния падеж в значение „посока на движението“, както и за предложния падеж в значение „място на действието“. Например: „Я иду в музей“ или „Я работаю в музее“. А как ще кажеш: „Разхождам се из музея“? Тук вече говориш за „място на движението“ и в този случай ще употребиш дателен падеж. Предлозите също имат огрооомно значение. Кой предлог ще използваш в това изречение? Да видим!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се