logo

Тест: Разкриване на съдържание. Предложен падеж при прилагателните имена

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой ред съдържа единствено онези глаголи, чието значение предполага употребата на съществително име в предложен падеж със значение „разкриване на съдържание“ след предлога „о/об“?
2
Пред кои от изброените съществителни ще напишеш „о“ (сравни с „об“)?
3
Изходната речникова форма на прилагателното име е:
4
Падежната форма на прилагателното име се съгласува с граматичните белези на съществителното име, което то определя.
5
Ако в изречението имаш словосъчетание „прилагателно+съществително“, кои граматични белези на съществителното ще повлияят върху избора ти на подходящото окончание за прилагателното име?
6
Когато в изходната речникова форма на прилагателното име виждаш окончание „-ий“ след съгласна „-н-“, то окончанието му в предложен падеж може да бъде:
7
Напиши подходящата форма на прилагателното „зимний“ в следните изречения:
8
Подреди компонентите, за да свържеш прилагателното с подходящото окончание*:
 • *болгарский – м.р., ед.ч., И.п.;
 • летний – м.р., ед.ч., И.п.
9
Напиши подходящото окончание за следните прилагателни*:
 • *Ударената гласна е маркирана с удебелен шрифт, мястото на ударението се запазва и в другите падежни форми:
 • хороший – м.р., ед.ч., И.п.;
 • большой – м.р., ед.ч., И.п.;
10
Подреди компонентите, за да свържеш прилагателното с подходящото окончание*:
 • дорогой – м.р., ед.ч., И.п.;
 • весенний – м.р., ед.ч., И.п.
11
Напиши подходящото окончание за следните прилагателни*:
 • *Ударената гласна е маркирана с удебелен шрифт, мястото на ударението се запазва и в другите падежни форми:
 • будущий – м.р., ед.ч., И.п.;
 • большой – м.р., ед.ч., И.п.;
12
Напиши подходящата форма на прилагателното „талантливый“ в следните изречения:
13
Свържи елементите:
 • На кои въпроси отговарят маркираните думи в изречението?
14
Как ще кажеш на руски език: „Тя чете за популярния художник“?*
 • *читать – читаю, читаешь (1-во спрежение)
 • бг., художник, м.р. – рус., художник, м.р.
15
Как ще формулираш ето такова изречение на руски език: „Те разказват за млада съвременна писателка“?*
 • *рассказывать – рассказываю, рассказываешь (1-во спрежение)
 • бг., писателка, ж.р. – рус., писательница, ж.р.
 

Описание на теста

С този онлайн тест по руски език за ниво А2 ще се научиш да избираш подходящото окончание за прилагателните имена в предложен падеж, единствено число. Помни, че употребата на един или друг падеж в изречението често зависи от глагола. А пък ролята на допълнението към глагола играе съществителното име. Тоест, именно то приема едно или друго падежно значение. А пък прилагателното име се съгласува с него. Ако употребяваш глагола „рассказывать“ и искаш да разкриеш неговото съдържание, да посочиш темата на разказа, ще използваш съществително в предложен падеж. А падежът, родът и числото на това съществително ще определят и подходящата форма на прилагателното. Да започваме?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се