logo

Тест: Предложен падеж при притежателните местоимения и местоимението "свой" в значение "разкриване на съдържание"

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой ред съдържа единствено онези глаголи, чието значение предполага употребата на съществително име в предложен падеж със значение „разкриване на съдържание“ след предлога „о/об“?
2
С кой компонент е съгласувана формата на притежателното местоимение в изречението „Она рассказывает о нашем отдыхе.“?
3
Кои от изброените граматични фактори влияят върху избора на подходящата форма на притежателното местоимение в изречението „Она рассказывает о нашем отдыхе.“?
4
Избери подходящата форма на притежателното местоимение за изречението „Она рассказывает о [...] встрече“:
5
Възвратно-притежателното местоимение „свой“ се отнася за лицето, произвеждащо действието.
6
Кой вариант на предлога ще употребиш пред притежателните местоимения „его“ и „её“?
7
Попълни подходящата форма на притежателното местоимение „мой“* в изречението:
 • *рус., школа, ж.р. – бг., училище, ср.р.
8
Подреди компонентите, за да конструираш две правилни изречения*:
 • *рус., концерт, м.р. – бг., концерт, м.р.
 • рус., выставка, ж.р. – бг., изложба, ж.р.
9
Попълни подходящата форма на притежателното местоимение „ваш“*:
 • *рус., семья, ж.р. – бг., семейство, ср.р.
10
Подреди компонентите, за да образуваш две правилни изказвания*:
 • *рус., картина, ж.р. – бг., картина, ж.р
 • рус., спектакль, м.р. – бг., спектакъл, м.р.
11
Кой ред съдържа единствено онези притежателни местоимения, чиято форма се съгласува със съществителното име в изречението „Мы читаем о [...] научном открытии*“?
 • *рус., открытие, ср.р. – бг., откритие, ср.р.
12
Попълни подходящата форма на притежателното местоимение „их“*:
 • *рус., фильм, м.р. – бг., филм, м.р.
 • рус., книга, ж.р. – бг., книга, ж.р.
13
Свържи маркираното възвратно-притежателно местоимение с подходящото за него определение.
14
Свържи маркираното възвратно-притежателно местоимение с подходящото за него твърдение.
15
Как ще кажеш на руски език: „Ние говорим за нейния роман“?*
 • *говорить – говорю, говоришь (2-ро спрежение);
 • бг., роман, м.р. – рус. роман, м.р.

Описание на теста

С днешния тест по руски език за ниво А2 ще усвоиш употребата на притежателните местоимения и възвратно-притежателното местоимение „свой“ в предложен падеж, единствено число. Преди всичко запомни, че употребата на един или друг падеж много често зависи от глаголите в твоето изказване. Ако глаголът изисква някакво допълнение, което да разкрие неговото съдържание, то следва да го допълниш със съществително име в предложен падеж. А пък ако искаш да посочиш на кого принадлежи това съществително, каква форма ще приеме притежателното местоимение тук? Това ще ти подскаже падежът, родът и числото на съществителното име в словосъчетанието. Да видим как ще се справиш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се